Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsgesprek

Gemeentelijke dienstverlening werk en inkomen

woensdag 12 april 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Raadhuis, Theater in het Park

Voorzitter
Francoise Oud
Toelichting

In het sociaal domein voert de gemeente Amstelveen diverse wetten uit. De gemeenteraad – die de kaders van het beleid vaststelt - vindt de gemeentelijke dienstverlening op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en/of werk en inkomen belangrijk en wil zich daar meer in verdiepen. Wat gaat goed en wat kan beter?
Luisteren naar en in gesprek met Amstelveners
De gemeenteraad gaat binnenkort in drie zogeheten raadsgesprekken direct met inwoners en maatschappelijke organisaties in gesprek over de dienstverlening van de gemeente: hoe kan de gemeente haar dienstverlening op het gebied van ouderenzorg, jeugdhulp en werk en inkomen verbeteren? De raad wil met deze raadsgesprekken de deuren van het gemeentehuis openzetten.
Er worden drie bijeenkomsten gehouden vanaf 19.30 uur op het raadhuis.  De derde en laatste sessie op 12 april gaat over werk en inkomen.
Afhankelijk van de opbrengst van de bijeenkomsten kan de gemeente, het zij de ambtelijke organisatie, het zij het college, hetzij de raad zo nodig versterken wat goed gaat of verbeteren waar dat kan. Met de gesprekken wil de raad ook de aanwezigen in de gelegenheid stellen om te horen hoe de ambtelijke organisatie haar werk uitvoert en wat de ervaringen zijn van ambtenaren in het sociaal domein.
U kunt zich aanmelden
Met name inwoners die ervaring hebben met de gemeentelijke dienstverlening op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning (vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo), jeugdhulp (vanuit de Jeugdwet) en/of werk en inkomen (vanuit de Participatiewet of de schuldhulpverlening) zijn van harte uitgenodigd om met de gemeenteraad over hun suggesties in gesprek te gaan.

Agenda documenten