Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsgesprek

Bijeenkomst Bovenkerkerwegzone

woensdag 18 januari 2023

19:00 - 21:00
Locatie

Bovenkerkerweg 6-8, Amstelveen

Toelichting

Geachte leden van de gemeenteraad,


In november 2020 is in de raad een motie aangenomen met het verzoek aan het college om een integrale Gebiedsvisie te maken voor de Bovenkerkerwegzone als woongebied. Sindsdien is hieraan gewerkt en is ook gekozen om via een Nota van Uitgangspunten te komen tot een Gebiedsvi-sie. Over de Nota van Uitgangspunten is vervolgens gesproken in de Raadscommissie van 2 december 2021. De bespreking in deze commissie en participatie met bewoners en andere geïnteresseerden hebben geleid tot aanpassing van de Nota van Uitgangspunten.


We nodigen u graag uit bij een bijeenkomst voor raadsleden op woensdag 18 januari 2023 aan de Bovenkerkerweg 6-8 (pand met o.a. de GGD vaccinatielocatie). We laten u dan zien wat de stand van zaken is van de Nota van Uitgangspunten. We starten om 19.00 uur en eindigen uiterlijk om 19.45 uur.


Vanaf 19.45 uur zijn de deuren open voor omwonenden als algemene inloopavond om kennis te nemen van wat we willen vastleggen in de Nota van Uitgangspunten. Eigenaren van de panden aan de Bovenkerkerweg zijn dan ook welkom, zodat hopelijk iedereen met elkaar in gesprek kan gaan. We brengen na deze avond de Nota van Uitgangspunten richting de besluitvorming, waarna we verder kunnen werken aan de Gebiedsvisie die de gemeenteraad in 2020 voor ogen had.


We hopen u te zien op 18 januari!