Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsgesprek

Informatieve bijeenkomst van het college. Nieuw Legmeer

woensdag 4 oktober 2023

20:00 - 21:30
Locatie

Amstelveenzaal

Voorzitter
Ewa Petiet
Toelichting

Na een marktconsultatie op bedrijventerrein Legmeer in 2021/2022 bleken nieuwe uitgangpunten nodig om de ontwikkeling van woon-/werkwijk Nieuw Legmeer haalbaar te maken. Met de markt worden deze nieuwe uitgangpunten onderzocht door onder andere stedenbouwkundige optimalisaties. Op 10 mei 2023 bent u in een Raadsgesprek geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot die optimalisaties. Inmiddels wordt ook een financiële second opinion uitgevoerd.


Op 4 oktober 2023 informeren wij u graag over de laatste stand van zaken met betrekking tot de eerste doorrekening na de optimalisaties en de uitkomst van de eerste stappen in de second opinion, als voorbode op besluitvorming over de herijking van de uitgangspunten en een indicatieve grondexploitatie in het najaar van 2023. Dat besluit houdt ook een opdracht in om, op basis van de aan u voorgelegde informatie, wel of niet door te gaan met het Omgevingsplan, stedenbouwkundig plan en exploitatieplan Nieuw Legmeer.

Agenda documenten