Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsgesprek

Het Raadsgesprek. Presentatie advies werkgroep evaluatie vergadermodel

maandag 19 juni 2023

19:15 - 20:00
Locatie

Raadzaal Amstelveen

Voorzitter
Tjapko Poppens
Toelichting

Het afgelopen half jaar heeft een werkgroep bestaande uit: Jet Smit (VVD), Harmen van der Steenhoven (D66), Esther Veenboer (PvdA), Ewa Petiet (bbA), Ilika Polderman (GL) en Michel Becker (AvA) het vergadermodel van de raad geëvalueerd. De werkgroep heeft gesproken met de fracties, de agendacommissie, de griffie, de burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris. Daarnaast is een enquête gehouden onder de raads- en burgerleden.


Tijdens dit raadsgesprek (voorafgaand aan de fractievergaderingen) zal de voorzitter van de werkgroep het eindrapport met de aanbevelingen presenteren. Aansluitend is er ruimte voor vragen. In het presidium is afgesproken dat het voorstel daarna rechtstreeks wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 juli 2023 voor debat en besluitvorming.

Agenda documenten