Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente en is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad stelt de hoofdlijnen van het gemeentebeleid vast: wat willen we in Amstelveen bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Ook controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders dat beleid goed uitvoert.


De gemeenteraad heeft daarmee dus drie belangrijke rollen:

  • volksvertegenwoordiging
  • kaderstellen
  • controleren

De gemeenteraad van Amstelveen bestaat uit 37 raadsleden van 12 verschillende politieke partijen. De burgemeester is voorzitter van de raad.


E-mail: raadsgriffie@amstelveen.nl


De raadsleden worden om de vier jaar door de kiesgerechtigde inwoners gekozen. De verkiezingen geven de inwoners de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de samenstelling van de raad.

Elke fractie in de raad mag burgerleden voordragen voor benoeming. Burgerleden ondersteunen de fracties. Zij mogen het woord voeren tijdens Het Raadsgesprek en Het Raadsdebat, maar mogen niet deelnemen aan de raadsvergadering. Zij hebben dus ook geen stemrecht in de raad.