Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsgesprek

Informatieve bijeenkomst van het college: Stadsfonds Amstelveen

woensdag 20 september 2023

19:45 - 20:30
Locatie

Amstelveenzaal

Voorzitter
Saloua Chaara
Toelichting

In de eerste helft van 2023 is er op verzoek van een brede vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven een haalbaarheidsonderzoek naar een stadsfonds (ook wel ondernemersfonds genoemd) in Amstelveen uitgevoerd. Een dergelijk fonds stelt ondernemers en maatschappelijke partijen in staat om gezamenlijk collectieve voorzieningen te bekostigen en nieuwe initiatieven te ontplooien. De ondernemers uit het Platform Ondernemers Amstelveen (POA) en organisaties uit de non-profitsectoren Onderwijs, Kunst & Cultuur, Zorg & Welzijn en Sport zijn nauw betrokken bij het proces rondom het Stadsfonds en zien het fonds als een grote kans voor verdere economische ontwikkeling van Amstelveen. De middelen zouden tot stand komen door een verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) over niet-woningen. Deze verhoging wordt één-op-één doorgezet als subsidie naar de op te richten stichting van het stadsfonds, beheerd door ondernemers(organisaties) en instellingen.Samen met ondernemers en maatschappelijke partijen is nagedacht over een passende vorm voor onze gemeente. Op basis van die gesprekken heeft het adviesbureau Blaauwberg aanbevolen om een gemeentebreed stadsfonds op te richten. Daarbij ontstaat er meer verbinding tussen ondernemers op de diverse bedrijventerreinen, winkeliers, horeca, kunst-& cultuurinstellingen, scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties.Aangezien een fondsconstructie zich in verschillende gemeenten heeft bewezen maar geheel nieuw is voor Amstelveen, willen we de raad informeren over de mogelijkheden van een stadsfonds en vragen beantwoorden over de voor- en nadelen. Het raadgesprek is een eerste informerende sessie en opmaat naar verdere besluitvorming door u als raad:
- het daadwerkelijk indienen van een 80%-versie (raadsnotitie) vanuit het college B&W voor het raadsdebat van 18 oktober
- de begrotingsbehandeling tijdens de raadsvergadering van 8 november, en;
- de vaststelling van de Tarievennota WOZ tijdens de raadsvergadering op 13 december 2023.

Agenda documenten