Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsgesprek

Omgevingsvisie en omgevingsplan

woensdag 14 juni 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Raadhuis, Theater in Het Park

Voorzitter
Patrick Adriaans
Toelichting

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord, gaat de Omgevingswet nu dan toch echt in werking gaat treden, en wel op 1 januari 2024. De Omgevingswet zorgt voor vereenvoudiging in de regelgeving, voor snellere procedures en voor meer duidelijkheid voor burgers en bedrijven. In de Omgevingswet zijn enkele zaken verplicht gesteld. Zo moet iedere gemeente een Omgevingsvisie maken voor hun grondgebied en moeten de ruimtelijke regels geborgd worden in een Omgevingsplan. Maar hoe staat het in Amstelveen met deze twee producten? Wanneer krijgt Amstelveen de Omgevingsvisie en is het Omgevingsplan al gereed? Daar praten we u graag over bij tijdens een Raadsgesprek op 14 juni aanstaande.


Toevoeging 6/7: transitieplan omgevingsplan is gepubliceerd: College advies inclusief besluit B&W transitieplan omgevingsplan Amstelveen amstelveen - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Agenda documenten

Agendapunten

  1. 1

    De vorige Raad heeft het Koersdocument Omgevingsvisie vastgesteld. Maar om tot een ├ęcht goede inhoudelijke start voor een Amstelveense Omgevingsvisie te komen was het nodig een stap dieper te gaan: een analyse van de Amstelveense identiteit, het bepalen van de belangrijkste Amstelveense opgaven en meer inzicht krijgen in de toekomstige ruimteclaims. Dit om uiteindelijk te kunnen bepalen wat voor soort Omgevingsvisie voor Amstelveen een goede is, hoe deze Omgevingsvisie wordt gemaakt en met wie. Dit is geland in een Opgavennotitie die half mei door het College van BenW wordt vastgesteld en de belangrijkste onderwerpen hieruit bespreken we graag interactief met u op 14 juni.

  2. 2

    Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet het op 1 januari 2024 mogelijk zijn om het tijdelijk omgevingsplan te kunnen wijzigen en publiceren op het DSO. Tijdens het raadsgesprek wordt u bijgepraat over de stand van zaken m.b.t. het Amstelveense Omgevingsplan en het traject om te komen tot een volwaardig Omgevingsplan in 2030 (de zogenaamde transitiefase).