Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsgesprek

Informatieve bijeenkomst college. Evaluatie Hoogbouwvisie (eventuele vragen vooraf graag uiterlijk 22/11 kenbaar maken)

woensdag 6 december 2023

20:00 - 21:00
Locatie

Raadzaal Amstelveen

Voorzitter
Patrick Adriaans
Toelichting

Raadsbrief Evaluatie Hoogbouwvisie 2019 amstelveen - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)Geachte raads- en burgerleden,


In 2019 heeft u de Hoogbouwvisie vastgesteld.


Het huidige college heeft in zijn coalitieakkoord afgesproken deze Hoogbouwvisie te willen evalueren en actualiseren. Het college ziet in ieder geval graag dat de “Amstelveense hoogte” terug gaat van 6 naar 5 bouwlagen en dat enkele mogelijke hoogbouwlocaties geschrapt worden.


Inmiddels hebben wij de evaluatie gedaan met zowel medewerkers van de gemeente als met externe partijen die met de visie te maken hebben gehad. De uitkomsten hiervan delen wij graag met u in een Raadsgesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden op woensdag 6 december van 20:00 tot 21:00 uur, in de Amstelveenzaal. Ook onze Stadsbouwmeester zal hierbij aanwezig zijn.


Begin 2024 zal de geactualiseerde Hoogbouwvisie door uw raad worden behandeld.


Als u uiterlijk op 22 november wilt laten weten welke verdere vragen er spelen, dan kunnen we daar in het gesprek rekening mee houden. U kunt mailen naar de projectleider Daniel van der Ree (d.van.der.ree@amstelveen.nl).

Agenda documenten