Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 20 april 2022

21:00
Locatie

Raadzaal Amstelveen

Voorzitter
Tjapko Poppens
Toelichting

Aansluitend aan Het Raadsdebat vindt de raadsvergadering plaats. Deze start om 21.00 uur.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  1.3 Toezeggingen

  Onderwerp
  Opvang alleenstaande minderjarige asielzoekers
  00:18:48 - 00:18:58 - Tjapko Poppens
  00:18:58 - 00:19:06 - Herbert Raat
  00:19:12 - 00:27:53 - Tjapko Poppens
 2. 1.1

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.

 3. 1.2

  Bij loting wordt bepaald bij wie een eventuele hoofdelijke stemming aanvangt.

 4. 1.3

  De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering(en) vast.

 5. 2
  Raadsactualiteiten
 6. 2.1

  De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.

 7. 2.2

  Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.

  1.3 Toezeggingen

  Onderwerp
  Cirsisbedden
 8. 2.3

  Dit is een vast agendapunt tijdens de raadsvergadering. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.

 9. 2.4

  Als er bij de vaststelling van de agenda moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, worden die onder dit agendapunt behandeld.

 10. 2.4.1

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie vreemd aan de orde van de dag Coördinator vluchtelingenbeleid
 11. 3

  Bij aanvang van de vergadering besluit de raad over de te behandelen bespreekstukken. Meestal zijn dit onderwerpen die zijn doorgeleid vanuit Het Raadsdebat. De focus ligt bij de behandeling op nieuwe debatpunten, moties en/of amendementen die bij de vaststelling van de agenda worden ingediend.

 12. 3.1

  Voor de nieuwe raadsperiode dient de raad te besluiten over de invulling van diverse vacante functies.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (1), VVD (8)
 13. 4

  De stemlijst wordt in een korte schorsing aangevuld afhankelijk van de uitkomsten van de behandeling van de diverse bespreekstukken op de agenda.

 14. 4.1

  De raad wordt gevraagd de bereikbaarheidsagenda Zuidlob Vervoerregio Amsterdam 2040 vast te stellen. Dit is een overzicht van de bovenlokale mobiliteitsopgaven in het gebied van de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Ouder-Amstel. Omdat er op 13 januari een technische raadsessie is geweest over de bereikbaarheidsagenda en omdat deze bereikbaarheidsagenda aansluit op het regionale mobiliteitsbeleid en op de mobiliteitsvisie van Amstelveen, adviseert de agendacommissie om dit raadsvoorstel als hamerstuk te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (1), VVD (8)
 15. 4.2

  De duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld. Deze vormen de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Het doel is om hier op lokaal niveau als gemeente Amstelveen een steentje aan bij te dragen. Een raadswerkgroep heeft hiertoe een voorstel geschreven. De raad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (1), VVD (8)
 16. 5
  Sluiting raadsvergadering