Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 30 november 2022

21:30 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening raadsvergadering en mededelingen
 2. 1.1

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.

 3. 1.2

  Bij loting wordt bepaald bij wie een eventuele hoofdelijke stemming aanvangt.

 4. 1.3

  De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.

 5. 2
  Raadsactualiteiten
 6. 2.1

  De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.

 7. 2.2

  Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.

 8. 2.3

  Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.

 9. 2.4

  Als er bij de vaststelling van de agenda moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, worden die onder dit agendapunt behandeld.

 10. 2.4.1

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (6), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  tegen
  Belang van Nederland (1)

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie vreemd aan de orde van de dag. Dienstwoningen in Amstelveen
 11. 2.4.2

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), ChristenUnie (1), D66 (6), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  tegen
  CDA (1)

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie vreemd aan de orde van de dag. Ja, ja geen stickers
 12. 3

  Bij aanvang van de vergadering besluit de raad over de te behandelen bespreekstukken. Meestal zijn dit onderwerpen die zijn doorgeleid vanuit Het Raadsdebat. De focus ligt bij de behandeling op nieuwe debatpunten, moties en/of amendementen die bij de vaststelling van de agenda worden ingediend.

 13. 3.1

  De rekenkamercommissie Amstelveen heeft de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk minimabeleid onderzocht en de rollen van de gemeenteraad en het college van B&W daarbij. Er is gekeken naar de doelstellingen van het Amstelveense minimabeleid, het aanbod van regelingen die hier uit voortkomen, en het bereik van de doelgroep van het minimabeleid.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), ChristenUnie (1), D66 (6), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  tegen
  CDA (1)
 14. 3.1.A

  Stemuitslag

  voor 17%
  tegen 83%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), ChristenUnie (1), SP (2)
  tegen
  Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), D66 (6), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), VVD (7)

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie Bekendheid en toegankelijkheid minimabeleid
 15. 3.1.B

  Stemuitslag

  voor 20%
  tegen 80%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), ChristenUnie (1), SP (2)
  tegen
  Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), D66 (6), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), VVD (7)

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie Duidelijkheid voor alle minimaregelingen
 16. 3.2

  Goed voor Amstelveen heeft begin november een initiatiefvoorstel ingediend om de digitale veiligheid van het MKB te vergroten. Conform artikel 41 van het Reglement van orde is dit voorgelegd aan het college en is het definitieve voorstel inclusief de reactie van B&W nu geagendeerd voor de raad.

 17. 4
  Stemming over hamerstukken
 18. 4.1

  In de nota Gemeentelijk vastgoed Amstelveen 2022 zijn de uitgangspunten vastgelegd voor verdere investeringen en het behoud van van het gemeentelijk vastgoed.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (6), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  tegen
  Belang van Nederland (1)
 19. 4.2 2

  Met dit voorstel worden besluiten voorgelegd aan de raad die er op gericht zijn om te komen tot een optimale financiële jaarafsluiting. Hiermee kunnen projectmatige activiteiten die in 2022 zijn gestart, worden ‘meegenomen’ naar 2023. Ook ziet dit voorstel toe op verschillende rechtmatigheidsonderwerpen en het goed kunnen voorsorteren op het opstellen van de jaarstukken 2022.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (6), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  tegen
  Belang van Nederland (1)
 20. 4.3

  De gemeenteraad wordt gevraagd om enkele verordeningen en wijzingen daarop vast te stellen. Zo kunnen belastingen en rechten in 2023 op basis van de juiste verordeningen en tarieven worden geheven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (6), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
 21. 4.4

  Op 1 juni 2022 heeft de raad het bestemmingsplan en exploitatieplan Scheg Oost vastgesteld. In het exploitatieplan staan regels opgenomen om de ontwikkeling financieel verantwoord te laten lopen. Vanwege aanvullende financiële regels moet het voorliggende herziene exploitatieplan door de raad worden vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (6), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
 22. 4.5

  De ondernemers van de bedrijvenstrip aan de Rembrandtweg willen graag samenwerking in de vorm van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). In een BIZ werken ondernemers (of eigenaren) samen aan de verbetering en versterking van het gebied én betalen alle ondernemers (of eigenaren) hieraan mee. Een BIZ kent een looptijd van vijf jaar. De raad wordt gevraagd de BIZ-verordening voor Rembrandtweg Noord vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (6), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
 23. 4.7

  De heer C.P. Visser wordt bij uitzondering herbenoemd voor een termijn van maximaal 8 maanden. Dit ten behoeve van de continuïteit en volledige bezetting in het werk van de rekenkamercommissie totdat de raad een besluit heeft genomen over verdere invulling en samenstelling van de rekenkamer in Amstelveen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (6), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
 24. 4.8

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Actief voor Amstelveen (2), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (6), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), VVD (7)
  tegen
  50Plus (1), Belang van Nederland (1), SP (2)

  Bijlagen

 25. 4.9

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Actief voor Amstelveen (2), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (6), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  tegen
  50Plus (1), Belang van Nederland (1)
 26. 5
  Sluiting raadsvergadering