Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 26 oktober 2022

21:15 - 23:30
Locatie

Raadzaal Amstelveen

Voorzitter
Tjapko Poppens
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:10:08 - 00:10:09 - Michel Becker
  00:12:59 - 00:13:02 - Tjapko Poppens
  00:13:12 - 00:14:20 - Tjapko Poppens
  00:14:22 - 00:14:58 - Tjapko Poppens
  00:14:59 - 00:16:46 - Tjapko Poppens
  00:16:46 - 00:17:51 - Ruud Kootker
  00:17:51 - 00:17:58 - Tjapko Poppens
  00:18:27 - 00:18:32 - Tjapko Poppens
  00:18:32 - 00:18:36 - Ruud Kootker
  00:18:36 - 00:18:58 - Tjapko Poppens
  00:18:58 - 00:20:20 - Victor Frequin
  00:20:20 - 00:20:27 - Tjapko Poppens
  00:22:42 - 00:22:52 - Tjapko Poppens
  00:22:52 - 00:23:15 - Jacqueline Höcker
  00:23:15 - 00:23:44 - Tjapko Poppens
  00:23:44 - 00:25:08 - Fatuma Mahamed Farah
  00:25:08 - 00:25:14 - Tjapko Poppens
  00:26:54 - 00:26:55 - Fatuma Mahamed Farah
  00:26:55 - 00:27:02 - Tjapko Poppens
  00:27:02 - 00:27:09 - Fatuma Mahamed Farah
  00:27:09 - 00:27:14 - Tjapko Poppens
  00:27:14 - 00:27:45 - Kitty Huisman
  00:27:45 - 00:27:49 - Tjapko Poppens
  00:29:18 - 00:30:01 - Tjapko Poppens
  00:30:01 - 00:30:59 - Yaron van Koningsveld
  00:30:59 - 00:31:00 - Yaron van Koningsveld
  00:31:02 - 00:31:20 - Tjapko Poppens
  00:32:06 - 00:32:36 - Tjapko Poppens
  00:32:36 - 00:32:45 - Kitty Huisman
  00:32:47 - 00:32:55 - Tjapko Poppens
  00:32:56 - 00:33:41 - Patrick Adriaans
  00:33:43 - 00:33:48 - Tjapko Poppens
  00:33:48 - 00:34:28 - Esther Veenboer
  00:34:28 - 00:34:31 - Tjapko Poppens
  00:34:31 - 00:35:04 - Michel Becker
  00:35:04 - 00:35:07 - Tjapko Poppens
  00:35:07 - 00:35:20 - Ilika Polderman
  00:35:20 - 00:35:25 - Tjapko Poppens
  00:35:25 - 00:36:53 - Harmen van der Steenhoven
  00:36:53 - 00:37:00 - Tjapko Poppens
  00:37:00 - 00:37:32 - Kees Noomen
  00:37:32 - 00:38:15 - Michel Becker
  00:38:15 - 00:38:17 - Tjapko Poppens
  00:38:17 - 00:38:47 - Fatuma Mahamed Farah
  00:38:47 - 00:38:52 - Tjapko Poppens
  00:38:52 - 00:39:26 - Emiel Sjaardema
  00:39:26 - 00:39:41 - Tjapko Poppens
  00:39:42 - 00:40:33 - Yaron van Koningsveld
  00:40:33 - 00:40:54 - Tjapko Poppens
  00:42:34 - 00:42:37 - Tjapko Poppens
  00:42:39 - 00:42:40 - Tjapko Poppens
  00:42:41 - 00:42:42 - Tjapko Poppens
  00:42:43 - 00:42:45 - Tjapko Poppens
  00:42:46 - 00:42:47 - Tjapko Poppens
  00:42:51 - 00:43:34 - Tjapko Poppens
  00:43:36 - 00:45:42 - Tjapko Poppens
 2. 1.1

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.

 3. 1.2

  Bij loting wordt bepaald bij wie een eventuele hoofdelijke stemming aanvangt.

 4. 1.3

  De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.

  Besluit

  De besluitenlijst wordt vastgesteld.

 5. 2
  Raadsactualiteiten
 6. 2.1

  De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.

 7. 2.2

  Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.

  1.3 Toezeggingen

  Onderwerp
  Wachtlijst voor zwemlessen
  Wachtlijst voor zwemlessen
 8. 2.3

  Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.

 9. 2.4

  Als er bij de vaststelling van de agenda moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, worden die onder dit agendapunt behandeld.

 10. 2.4.1

  Stemuitslag

  voor 11%
  tegen 89%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1)
  tegen
  Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie vreemd aan de orde van de dag. Raad besluit over opvang asielzoekers
 11. 3

  Bij aanvang van de vergadering besluit de raad over de te behandelen bespreekstukken. Meestal zijn dit onderwerpen die zijn doorgeleid vanuit Het Raadsdebat. De focus ligt bij de behandeling op nieuwe debatpunten, moties en/of amendementen die bij de vaststelling van de agenda worden ingediend.

 12. 4
  Stemming over hamerstukken
 13. 4.1

  Er zijn twee vacatures ontstaan binnen de Raad van Toezicht van Amstelwijs. De raad wordt gevraagd twee leden van de Raad van Toezicht te benoemen zodat deze weer volledig is.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
 14. 4.2

  Via een raadsbrief van 9 november 2021 is de raad geïnformeerd over een gewijzigde AM begroting 2023. De gewijzigde AM begroting 2023 wordt aan alle afzonderlijke gemeenteraden van de Amstelland gemeenten voorgelegd. De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen omtrent de gewijzigde AM begroting 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
 15. 4.3

  De Algemene wet bestuursrecht, in combinatie met de Omgevingswet bevat regels voor de afwikkeling van aanvragen om schadevergoeding (titel 4.5 Awb). Over enkele onderwerpen is het mogelijk om aanvullend regels op te nemen in een gemeentelijke verordening. Deze onderwerpen zijn uitgewerkt. De raad wordt gevraagd de verordening nadeelcompensatie vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
 16. 4.4

  Het is de bevoegdheid van de raad om geheimhouding te bekrachtigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
 17. 5
  Sluiting raadsvergadering