Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 21 september 2022

21:15 - 23:30
Locatie

Raadzaal Amstelveen

Voorzitter
Tjapko Poppens
Toelichting

In verband met technische problemen is van deze vergadering alleen een audioverslag beschikbaar.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:50 - 00:15:22 - Tjapko Poppens
 2. 1.1

  De raad staat stil bij het overlijden van oud-burgemeester Harry Kamphuis.

  00:08:58 - 00:15:22 - Tjapko Poppens
 3. 1.2

  Met het tijdelijk ontslag op eigen verzoek van raadsleden Lennart de Looze (GroenLinks) en Heidy Knol (D66) zijn twee vacatures ontstaan binnen de raad. De raad controleert of de nieuw benoemde leden Gert Jan Slump en Robert Zuidbroek aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoen.

  00:14:36 - 00:15:22 - Tjapko Poppens
  00:15:22 - 00:15:49 - Jacqueline Höcker
  00:15:50 - 00:22:52 - Tjapko Poppens
 4. 1.3

  Wanneer de raad de geloofsbrieven van Gert Jan Slump en Robert Zuidbroek in orde heeft bevonden, worden zij geïnstalleerd en beëdigd als raadslid.

  00:17:02 - 00:22:52 - Tjapko Poppens
 5. 1.4

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.

  00:21:31 - 00:22:52 - Tjapko Poppens
 6. 1.5

  Bij loting wordt bepaald bij wie een eventuele hoofdelijke stemming aanvangt.

  00:22:19 - 00:22:52 - Tjapko Poppens
 7. 1.6

  De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.

  00:22:50 - 00:22:52 - Tjapko Poppens
  00:22:52 - 00:24:39 - Michel Becker
 8. 2

  00:23:01 - 00:24:39 - Michel Becker
 9. 2.1

  De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.

  00:23:04 - 00:24:39 - Michel Becker
 10. 2.2

  Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.

  00:23:09 - 00:24:39 - Michel Becker
  00:24:39 - 00:24:45 - Tjapko Poppens
  00:26:58 - 00:27:04 - Tjapko Poppens
  00:27:26 - 00:27:29 - Tjapko Poppens
  00:27:32 - 00:27:40 - Tjapko Poppens
  00:27:40 - 00:28:28 - Michel Becker
  00:28:28 - 00:28:34 - Tjapko Poppens
  00:28:34 - 00:28:38 - Michel Becker
  00:28:38 - 00:28:46 - Tjapko Poppens
  00:28:46 - 00:29:15 - Lennart de Looze
  00:29:15 - 00:29:33 - Tjapko Poppens
  00:30:12 - 00:30:39 - Tjapko Poppens
  00:30:39 - 00:32:15 - Kitty Huisman
  00:32:15 - 00:32:25 - Tjapko Poppens
  00:34:07 - 00:34:14 - Tjapko Poppens
  00:34:14 - 00:35:00 - Kitty Huisman
  00:35:00 - 00:35:12 - Tjapko Poppens
  00:36:01 - 00:36:05 - Tjapko Poppens
  00:36:06 - 00:36:07 - Tjapko Poppens
  00:36:22 - 00:36:27 - Tjapko Poppens
  00:36:55 - 00:38:29 - Tjapko Poppens
 11. 2.3

  Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.

  00:37:50 - 00:38:29 - Tjapko Poppens
  00:38:29 - 00:40:04 - Stieneke Kruijer
 12. 2.4

  Als er bij de vaststelling van de agenda moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, worden die onder dit agendapunt behandeld.

  00:38:35 - 00:40:04 - Stieneke Kruijer
  00:40:05 - 00:40:36 - Tjapko Poppens
  00:42:21 - 00:42:35 - Tjapko Poppens
  00:42:35 - 00:42:38 - Stieneke Kruijer
  00:42:38 - 00:43:01 - Tjapko Poppens
  00:43:01 - 00:44:44 - Fatuma Mahamed Farah
  00:44:44 - 00:44:55 - Tjapko Poppens
  00:44:55 - 00:45:24 - Fatuma Mahamed Farah
  00:45:24 - 00:45:47 - Tjapko Poppens
  00:47:48 - 00:48:11 - Tjapko Poppens
  00:48:11 - 00:48:28 - Fatuma Mahamed Farah
  00:48:28 - 00:48:35 - Tjapko Poppens
  00:48:36 - 00:48:40 - Femke Lagerveld
  00:48:40 - 00:48:46 - Tjapko Poppens
  00:48:46 - 00:50:06 - Femke Lagerveld
  00:50:06 - 00:50:10 - Tjapko Poppens
  00:50:10 - 00:51:50 - Harmen van der Steenhoven
  00:51:50 - 00:51:56 - Tjapko Poppens
  00:51:56 - 00:52:45 - Kitty Huisman
  00:52:45 - 00:52:52 - Tjapko Poppens
  00:52:52 - 00:53:41 - Michel Becker
  00:53:42 - 00:53:48 - Tjapko Poppens
  00:53:48 - 00:54:27 - Jacqueline Höcker
  00:54:27 - 00:54:33 - Tjapko Poppens
  00:54:33 - 00:55:16 - Arjen Siegmann
  00:55:16 - 00:55:25 - Tjapko Poppens
  00:55:25 - 00:55:50 - Emiel Sjaardema
  00:55:50 - 00:56:06 - Tjapko Poppens
  00:56:52 - 00:56:54 - Tjapko Poppens
  00:57:04 - 00:57:16 - Tjapko Poppens
  00:57:16 - 00:57:22 - Fatuma Mahamed Farah
  00:57:22 - 01:01:01 - Tjapko Poppens
 13. 2.4.1

  Na beraadslaging is deze motie ingetrokken.

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie vreemd aan de orde van de dag.. Tijdelijke Witgoedregeling voor minima
 14. 2.4.2

  Na beraadslaging is deze motie ingetrokken.

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie vreemd aan de orde van de dag. Proefsamenwonen zonder gedoe

  1.3 Toezeggingen

  Onderwerp
  Proefsamenwonen en bijstandsnorm
 15. 3

  00:58:40 - 01:01:01 - Tjapko Poppens
 16. 3.1

  Het Amstelveen College is een openbare school. Het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht is een van de bevoegdheden van de gemeenteraad waar het gaat om openbaar onderwijs. De raad wordt gevraagd om twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht te benoemen en één lid te herbenoemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (6), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  00:58:46 - 01:01:01 - Tjapko Poppens
 17. 3.2

  Met de jaarstukken 2021 legt het college van B&W verantwoording af over de door het college gevoerde bestuur. De raad wordt gevraagd om de jaarstukken vast te stellen. De raad heeft tijdens Het Raadsdebat van 18 mei de jaarstukken besproken. Aangezien er destijds nog geen goedkeurende accountantsverklaring kon worden afgegeven in verband met een lopend onderzoek in het kader van een vermoeden van een misstand, is besluitvorming over de jaarstukken uitgesteld totdat de accountantsverklaring ontvangen was. Het definitieve accountantsverslag is op 21 september 2022 aangeleverd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (6), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  00:59:17 - 01:01:01 - Tjapko Poppens
 18. 3.3

  Het is de bevoegdheid van de raad om geheimhouding te bekrachtigen. Dit agendapunt is onder voorbehoud van besluitvorming door het college van B&W op dinsdag 20 september.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (6), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  00:59:37 - 01:01:01 - Tjapko Poppens
 19. 4

  01:00:23 - 01:01:01 - Tjapko Poppens