Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 29 juni 2022

19:30 - 23:30
Locatie

Raadzaal Amstelveen

Voorzitter
Tjapko Poppens
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:15:25 - 00:19:00 - Tjapko Poppens
 2. 1.1

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.

  00:16:35 - 00:19:00 - Tjapko Poppens
 3. 1.2

  Bij loting wordt bepaald bij wie een eventuele hoofdelijke stemming aanvangt.

  00:17:23 - 00:19:00 - Tjapko Poppens
 4. 1.3

  De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.

  00:18:13 - 00:19:00 - Tjapko Poppens
 5. 2

  00:18:31 - 00:19:00 - Tjapko Poppens
 6. 2.1

  De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.

  00:18:33 - 00:19:00 - Tjapko Poppens
 7. 2.2

  Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.

  00:18:40 - 00:19:00 - Tjapko Poppens
  00:19:00 - 00:20:22 - Jacqueline Höcker
  00:20:23 - 00:20:30 - Tjapko Poppens
  00:20:30 - 00:22:57 - Femke Lagerveld
  00:23:08 - 00:23:44 - Jacqueline Höcker
  00:23:57 - 00:24:36 - Femke Lagerveld
  00:24:36 - 00:26:13 - Tjapko Poppens
 8. 2.3

  Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.

  00:25:14 - 00:26:13 - Tjapko Poppens
 9. 2.4

  Als er bij de vaststelling van de agenda moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, worden die onder dit agendapunt behandeld.

  00:25:21 - 00:26:13 - Tjapko Poppens
 10. 3

  00:25:29 - 00:26:13 - Tjapko Poppens
 11. 3.1

  Het coalitieakkoord 2022-2026 is ter kennisname bijgevoegd. Alle fracties krijgen op volgorde van fractiegrootte de gelegenheid om hier het woord over te voeren. Er is een spreektijd afgesproken van 4 minuten per fractie.

  00:25:34 - 00:26:13 - Tjapko Poppens
  00:26:13 - 00:27:20 - Femke Lagerveld
  00:27:29 - 00:30:28 - Driss Aarabi
  00:30:37 - 00:34:17 - Ewa Petiet
  00:34:27 - 00:38:27 - Fatuma Mahamed Farah
  00:38:28 - 00:38:38 - Tjapko Poppens
  00:38:38 - 00:41:48 - Esther Veenboer
  00:42:22 - 00:42:47 - Esther Veenboer
  00:42:48 - 00:42:54 - Tjapko Poppens
  00:42:54 - 00:45:02 - Arnout van den Bosch
  00:47:53 - 00:48:01 - Tjapko Poppens
  00:48:01 - 00:52:27 - Jacqueline Höcker
  00:52:28 - 00:52:36 - Tjapko Poppens
  00:52:36 - 00:56:47 - Nora Fakirni
  00:57:00 - 01:00:49 - Emiel Sjaardema
  01:00:56 - 01:03:13 - Yaron van Koningsveld
  01:03:39 - 01:03:48 - Yaron van Koningsveld
  01:03:48 - 01:06:36 - Femke Lagerveld
  01:06:38 - 01:07:18 - Fatuma Mahamed Farah
  01:07:20 - 01:08:25 - Femke Lagerveld
  01:08:31 - 01:09:03 - Jacqueline Höcker
  01:09:10 - 01:09:15 - Femke Lagerveld
  01:09:50 - 01:11:51 - Driss Aarabi
  01:12:11 - 01:12:13 - Tjapko Poppens
  01:12:13 - 01:14:57 - Driss Aarabi
  01:15:07 - 01:16:21 - Esther Veenboer
 12. 3.2

  Ter vergadering zal de voorzitter een voorstel doen voor de benoeming van de commissie onderzoek geloofsbrieven ten behoeve van de benoeming van de vijf voorgestelde wethouders en de toelating van de 3 raadsleden als gevolg van de raadsleden die zijn voorgesteld als wethouderskandidaat. De voorzitter zal ook drie raadsleden aanwijzen die zitting nemen in het stembureau.

 13. 3.3

  De fracties die een wethouder voordragen zullen de kandidatuur toelichten. Vervolgens zal de commissie onderzoek geloofsbrieven verslag doen van de werkzaamheden van de commissie, waarna de raad over kan gaan tot benoeming van de wethouders. Hierbij dient ook een besluit genomen te worden over de werktijdfactor en de ontheffing van het ingezetenschap van één van de wethouderskandidaten. Aansluitend kan overgegaan worden tot de installatie door middel van het afleggen van de eed of verklaring en belofte.

  01:20:13 - 01:25:43 - Spreekgestoelte
  01:25:57 - 01:26:51 - Tjapko Poppens
  01:29:37 - 01:29:42 - Tjapko Poppens
  01:29:42 - 01:32:26 - Floor Gordon
  01:32:27 - 01:32:34 - Tjapko Poppens
  01:33:30 - 01:33:40 - Tjapko Poppens
  01:33:40 - 01:34:10 - Fatuma Mahamed Farah
  01:34:12 - 01:34:56 - Fatuma Mahamed Farah
  01:35:33 - 01:35:37 - Tjapko Poppens
  01:35:55 - 01:35:56 - Tjapko Poppens
  01:36:25 - 01:36:27 - Tjapko Poppens
  01:37:12 - 01:37:16 - Tjapko Poppens
  01:37:43 - 01:37:46 - Tjapko Poppens
  01:37:46 - 01:38:49 - Ewa Petiet
  01:38:53 - 01:39:17 - Ewa Petiet
  01:39:18 - 01:39:23 - Tjapko Poppens
  01:39:23 - 01:40:40 - Floor Gordon
  01:40:42 - 01:40:45 - Floor Gordon
  01:40:46 - 01:41:19 - Floor Gordon
  01:41:27 - 01:41:35 - Ewa Petiet
  01:41:55 - 01:41:57 - Tjapko Poppens
  01:41:57 - 01:42:00 - Femke Lagerveld
  01:42:02 - 01:42:03 - Ewa Petiet
  01:42:07 - 01:42:20 - Ewa Petiet
  01:42:26 - 01:42:46 - Tjapko Poppens
  01:43:32 - 02:13:35 - Tjapko Poppens
  02:13:35 - 02:13:37 - Yaron van Koningsveld
  02:14:59 - 02:16:23 - Ferry van Groeningen
  02:16:24 - 02:17:59 - Ferry van Groeningen
 14. 3.4

  De raad dient een besluit te nemen over de toelating van de drie raadsleden die de opengevallen plekken in zullen nemen van de voorgestelde wethouders-kandidaten. De commissie onderzoek geloofsbrieven zal hierover een advies uitbrengen, waarna overgegaan kan worden tot toelating en installatie door middel van het afleggen van de eed of verklaring en belofte.

  02:28:38 - 02:43:34 - Tjapko Poppens
 15. 3.5

  Conform artikel 12 van het Reglement van orde hebben de fracties de mogelijkheid om aan het begin van de raadsperiode twee burgerleden te laten installeren die op de kieslijst hebben gestaan. Nieuwe burgerleden leggen ten overstaande van de raad de eed of verklaring en belofte af.

  02:33:35 - 02:43:34 - Tjapko Poppens
 16. 3.6

  De raad en het college van B&W hebben kandidaten voorgedragen voor diverse functies.

  02:42:12 - 02:43:34 - Tjapko Poppens
  02:43:42 - 02:43:54 - Tjapko Poppens
  02:44:10 - 02:44:19 - Tjapko Poppens
  02:44:19 - 02:44:38 - Arnout van den Bosch
 17. 4
  Stemming over hamerstukken
 18. 4.1

  Om adequate opvang te creëren voor de Oekraïense vluchtelingen die in Amstelveen verblijven is aanvullend werkbudget nodig. Het Rijk heeft aangegeven de kosten voor opvang te vergoeden en hiervan uitgaande betreft het aanvullende budget een voorfinanciering totdat de bijdrage van Het Rijk is ontvangen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (6), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
  02:46:57 - 02:48:00 - Driss Aarabi
  02:48:11 - 02:48:48 - Jet Smit
 19. 4.2

  Amstelveen werkt samen met Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer, De Ronde Venen, Ouder-Amstel en Uithoorn om de regionale belangen te bundelen en te behartigen. Deze bestuurlijke samenwerking heet Amstelland-Meerlanden (AM) om waar mogelijk een gezamenlijk geluid te kunnen laten horen binnen de Metropoolregio Amsterdam. De gemeenteraad wordt voorgesteld te besluiten geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening en de begroting.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (6), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
 20. 5
  Sluiting raadsvergadering