Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:08:00 - 00:10:37 - Tjapko Poppens
 2. 1.1

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.

  00:09:40 - 00:10:37 - Tjapko Poppens
  00:10:37 - 00:10:45 - Emiel Sjaardema
  00:10:45 - 00:11:25 - Tjapko Poppens
 3. 1.2

  Bij loting wordt bepaald bij wie een eventuele hoofdelijke stemming aanvangt.

  00:10:55 - 00:11:25 - Tjapko Poppens
 4. 1.3

  De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.

  00:11:09 - 00:11:25 - Tjapko Poppens
  00:11:25 - 00:12:38 - Michel Becker
 5. 2

  00:11:51 - 00:12:38 - Michel Becker
 6. 2.1

  De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.

 7. 2.2

  Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.

  00:12:35 - 00:12:38 - Michel Becker
  00:12:38 - 00:12:57 - Tjapko Poppens
  00:12:57 - 00:13:41 - Femke Lagerveld
  00:13:42 - 00:14:10 - Tjapko Poppens
  00:14:10 - 00:15:16 - Lennart de Looze
 8. 2.3

  Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.

  00:14:24 - 00:15:16 - Lennart de Looze
  00:15:16 - 00:15:53 - Tjapko Poppens
  00:15:53 - 00:17:11 - Ruud Kootker
  00:17:12 - 00:18:58 - Tjapko Poppens
 9. 2.4

  Als er bij de vaststelling van de agenda moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, worden die onder dit agendapunt behandeld.

  00:18:21 - 00:18:58 - Tjapko Poppens
 10. 3

  Bij aanvang van de vergadering besluit de raad over de te behandelen bespreekstukken. Meestal zijn dit onderwerpen die zijn doorgeleid vanuit Het Raadsdebat. De focus ligt bij de behandeling op nieuwe debatpunten, moties en/of amendementen die bij de vaststelling van de agenda worden ingediend.

  00:18:35 - 00:18:58 - Tjapko Poppens
 11. 4

  00:18:42 - 00:18:58 - Tjapko Poppens
 12. 4.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
  00:18:54 - 00:18:58 - Tjapko Poppens
  00:18:58 - 00:19:12 - Emiel Sjaardema
 13. 4.2

  Amstelveen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst. Hiervoor wordt er jaarlijks een Uitvoeringsprogramma af-gesloten, met daarin opgenomen een Uitvoeringsovereenkomst (UVO). Overige gemeenten die ook deelnemen aan deze gemeen-schappelijke regeling zijn Aalsmeer, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Zaanstad en Provincie Noord-Holland. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de financiële stukken van dit samenwerkingsverband, voordat deze definitief worden vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst (NZKG).

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
  tegen
  Belang van Nederland (1)
  00:19:07 - 00:19:12 - Emiel Sjaardema
  00:19:12 - 00:20:27 - Tjapko Poppens
  00:20:27 - 00:20:29 - Emiel Sjaardema
  00:20:29 - 00:20:37 - Tjapko Poppens
  00:20:37 - 00:20:50 - Arjen Siegmann
  00:20:50 - 00:21:09 - Tjapko Poppens
  00:21:09 - 00:21:26 - Jacqueline Höcker
  00:21:26 - 00:23:13 - Tjapko Poppens
 14. 4.3

  Het is de bevoegdheid van de raad om geheimhouding te bekrachtigen.de bevoegdheid van de raad om geheimhouding te bekrachtigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
 15. 4.4

  De gemeente Amstelveen werkt met andere overheden samen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De colleges van B&W en de gemeenteraden van de gemeenten die in de MRA samenwerken worden in de gelegenheid gesteld om hun wensen en opvattingen op de conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 van de MRA kenbaar te maken voordat deze door de MRA wordt vastgesteld. De raad kan aangeven of hij de wensen en opvattingen van het college van B&W op deze conceptmeerjarenbegroting onderschrijven en of hij daarop nog aanvullingen heeft.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
  tegen
  Belang van Nederland (1)
 16. 5

  00:22:56 - 00:23:13 - Tjapko Poppens