Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gepubliceerde stukken van het college van B&W

maandag 24 juni 2024

12:30 - 15:00

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 1.1

  Van iedere vergadering van het college van B&W wordt een besluitenlijst gemaakt. Deze besluitenlijst wordt in de vergadering van de week daarna definitief vastgesteld. Deze vastgestelde besluitenlijsten zijn te raadplegen via deze link:


  https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/db3a0ec1-fbc2-4f5d-bbd6-e2b377001b8b

 3. 2
  Agendapunten
 4. 2.5

 5. 2.6

 6. 3
  Bestuurlijk Overleg Opvang Vluchtelingen
 7. 4
  Raadsvoorstellen
 8. 5

  Raadsleden kunnen op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2019 schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W. De antwoorden op deze vragen stelt het college vast. Publicatie van deze antwoorden vindt plaats op de pagina van de gemeenteraad. De vragen en deze beantwoording zijn te raadplegen via deze link:


  https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/b460f9b1-b34a-49ae-a691-ecbd5b109fe7

 9. 5.1
  Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Höcker van Goed voor Amstelveen over plannen Parkkamer Patrimonium met gebouw in park De Braak
 10. 5.2
  Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden mevrouw Solleveld bbA en de heren Stoffels CU, De Haan D66, De Looze GrL en Sjaardema 50Plus over Motie Position Paper Schiphol
 11. 5.3
  Beantwoording Schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Höcker van Goed voor Amstelveen over programma voor jongeren onder de 18 jaar P60 (Z24-066264)
 12. 5.4
  Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid de heer van Leeuwen van de VVD inzake compensatie voor 8.000 vluchten extra over de Buitenveldertbaan deze zomer
 13. 5.5
  Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden F. van Groeningen en G. van Rietschoten van Burgerbelangen Amstelveen en Actief voor Amstelveen inzake De verwarmingsinstallatie buiten de koopsom van nieuwbouwwoning gehouden in Eiland’s Eigen door ontwikkelaar VORM
 14. 6

  De raadsbrieven zijn informatieve brieven van het college van B&W aan de gemeenteraad. Na vaststelling en ondertekening worden deze brieven gepubliceerd op de pagina van de gemeenteraad en zijn ze te raadplegen via deze link:


  https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/6b941de0-84c8-4ed7-ae7a-6f4c7945d33d

 15. 6.1
  Raadsbrief Afronding projecten Dichterbij Dan Je Denkt
 16. 6.2
  Raadsbrief vervolg alleenverdienersproblematiek (Z24-065901)
 17. 6.3
  Raadsbrief uitvoering motie vreemd aan de orde van de dag - Betrouwbare Energielabels
 18. 6.4
  Raadsbrief monitoring luchtkwaliteit juni 2024
 19. 6.5
  Raadsbrief stand van zaken ontwikkeling Amsteldijk Zuid 105 De Zwarte Kat