Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gepubliceerde stukken van het college van B&W

dinsdag 6 februari 2024

10:00 - 14:00

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 1.1

  Van iedere vergadering van het college van B&W wordt een besluitenlijst gemaakt. Deze besluitenlijst wordt in de vergadering van de week daarna definitief vastgesteld. Deze vastgestelde besluitenlijsten zijn te raadplegen via deze link:


  https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/db3a0ec1-fbc2-4f5d-bbd6-e2b377001b8b

 3. 2
  Agendapunten
 4. 2.2

 5. 2.3

 6. 3
  Bestuurlijk Overleg Opvang Vluchtelingen
 7. 3.1

 8. 4
  Raadsvoorstellen
 9. 5

  Raadsleden kunnen op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2019 schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W. De antwoorden op deze vragen stelt het college vast. Publicatie van deze antwoorden vindt plaats op de pagina van de gemeenteraad. De vragen en deze beantwoording zijn te raadplegen via deze link:


  https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/b460f9b1-b34a-49ae-a691-ecbd5b109fe7

 10. 5.1

  Z24-006739

 11. 5.2
  Beantwoording schriftelijke vragen van het raadlid mevrouw Kruijer van GroenLinks betreffende de wens van de gemeenteraad om fietsongevallen te registreren
 12. 5.3

  Z24-009210

 13. 5.4
  Beantwoording schriftelijke vragen van de heer De Haan van D66, mevrouw Höcker van Goed voor Amstelveen en de heer De Looze van GroenLinks over financiële prikkels voor klimaatadaptatie
 14. 6

  De raadsbrieven zijn informatieve brieven van het college van B&W aan de gemeenteraad. Na vaststelling en ondertekening worden deze brieven gepubliceerd op de pagina van de gemeenteraad en zijn ze te raadplegen via deze link:


  https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/6b941de0-84c8-4ed7-ae7a-6f4c7945d33d

 15. 6.1

  Z24-006674

 16. 6.2
  Raadsbrief Informatie over verkeersveiligheid