Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gepubliceerde stukken van het college van B&W

dinsdag 30 januari 2024

10:00 - 14:00

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 1.1

  Van iedere vergadering van het college van B&W wordt een besluitenlijst gemaakt. Deze besluitenlijst wordt in de vergadering van de week daarna definitief vastgesteld. Deze vastgestelde besluitenlijsten zijn te raadplegen via deze link:


  https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/db3a0ec1-fbc2-4f5d-bbd6-e2b377001b8b

 3. 2
  Agendapunten
 4. 2.4

 5. 3
  Bestuurlijk Overleg Opvang Vluchtelingen
 6. 4
  Raadsvoorstellen
 7. 5

  Raadsleden kunnen op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2019 schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W. De antwoorden op deze vragen stelt het college vast. Publicatie van deze antwoorden vindt plaats op de pagina van de gemeenteraad. De vragen en deze beantwoording zijn te raadplegen via deze link:


  https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/b460f9b1-b34a-49ae-a691-ecbd5b109fe7

 8. 5.1

  Z24-008968

 9. 5.2

  Z24-008008

 10. 6

  De raadsbrieven zijn informatieve brieven van het college van B&W aan de gemeenteraad. Na vaststelling en ondertekening worden deze brieven gepubliceerd op de pagina van de gemeenteraad en zijn ze te raadplegen via deze link:


  https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/6b941de0-84c8-4ed7-ae7a-6f4c7945d33d

 11. 6.1
  Raadsbrief Motie geef huisartsen de ruimte
 12. 6.2

  Z23-091909

 13. 6.3

  Z24-006979

 14. 6.4
  Raadsbrief Stand van zaken en inwerkingtreding Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
 15. 6.5

  Z22-101213

 16. 6.6

  Z23-018787