Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gepubliceerde stukken van het college van B&W

dinsdag 2 juli 2024

10:00 - 14:00

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 1.1

  Van iedere vergadering van het college van B&W wordt een besluitenlijst gemaakt. Deze besluitenlijst wordt in de vergadering van de week daarna definitief vastgesteld. Deze vastgestelde besluitenlijsten zijn te raadplegen via deze link:


  https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/db3a0ec1-fbc2-4f5d-bbd6-e2b377001b8b

 3. 2
  Agendapunten
 4. 2.2

  Bijlagen

 5. 3
  Bestuurlijk Overleg Opvang Vluchtelingen
 6. 3.1

 7. 3.2
  Raadsbrief Ontwikkelingen opvang ontheemden Oekraïne
 8. 4
  Raadsvoorstellen
 9. 5

  Raadsleden kunnen op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2019 schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W. De antwoorden op deze vragen stelt het college vast. Publicatie van deze antwoorden vindt plaats op de pagina van de gemeenteraad. De vragen en deze beantwoording zijn te raadplegen via deze link:


  https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/b460f9b1-b34a-49ae-a691-ecbd5b109fe7

 10. 5.1
  Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer De Haan van D66 inzake CO2-prestatieladder (Z24-068481)
 11. 5.2
  Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer van Leeuwen van de VVD en de heer Ben Idder van D66 over stimuleren gebruik van fietshelmen
 12. 5.3
  Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van den Bosch van PvdA over handhaving betaald parkeren
 13. 6

  De raadsbrieven zijn informatieve brieven van het college van B&W aan de gemeenteraad. Na vaststelling en ondertekening worden deze brieven gepubliceerd op de pagina van de gemeenteraad en zijn ze te raadplegen via deze link:


  https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/6b941de0-84c8-4ed7-ae7a-6f4c7945d33d

 14. 6.1
  Raadsbrief beantwoording toezegging versimpelen sportsubsidies (Z24-069716)