Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 28 februari 2024

21:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Amstelveen

Voorzitter
Tjapko Poppens
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:22 - 00:06:56 - Tjapko Poppens
 2. 1.1

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.

 3. 1.2

  De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.

  00:05:07 - 00:06:56 - Tjapko Poppens
 4. 2
  Stemstukken
 5. 2.1

  De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (GR VrAA) is in concept zodanig aangepast dat deze voldoet aan de aangepaste Wet gemeenschappelijke regeling vóór de wettelijke gestelde termijn van 1 juli 2024. Het college stelt voor om de wijzigingen voor kennisgeving aan te nemen en te besluiten om geen zienswijze in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  00:05:22 - 00:06:56 - Tjapko Poppens
 6. 2.2

  Het voorstel gaat over de wijziging van de huisvesting van drie scholen. Hierdoor worden een aantal huisvestingsproblemen opgelost die zijn afgestemd met alle betrokken partijen. Het voorstel is om Tulip Gakuen naar de Amsterdamseweg 209 te verhuizen, die dan beschikbaar is omdat De Wereldschool is verhuisd naar de Dr. Schaepmanlaan 7. IBS Elif kan dan uitbreiden naar de norm van uiteindelijk 297 leerlingen.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  tegen
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1)
  00:06:41 - 00:06:56 - Tjapko Poppens
  00:06:56 - 00:06:59 - Bas Zwart
  00:07:04 - 00:07:07 - Tjapko Poppens
  00:07:53 - 00:07:58 - Tjapko Poppens
  00:08:00 - 00:08:01 - Michel Becker
  00:08:45 - 00:08:46 - Tjapko Poppens
  00:08:53 - 00:09:13 - Emiel Sjaardema
  00:09:13 - 00:09:14 - Tjapko Poppens
  00:09:42 - 00:10:08 - Tjapko Poppens
 7. 2.3

  Het huidige huurcontract van het Nova College wordt niet verlengd omdat de betreffende locatie onderdeel is van de door de gemeente gewenste gebiedsontwikkeling Bovenkerkerweg. Ook het huurcontract met betrekking tot de Internationale Schakelklassen verloopt bijna. Voor enkele honderden leerlingen moet dus met spoed nieuwe onderwijshuisvesting gevonden worden. Het gebouw aan de Parelvisserslaan is groot genoeg om huisvesting aan alle leerlingen te bieden (ook de eerder genoemde schakelklassen en de MyTalent klassen die op verzoek van de gemeente zijn opgericht en momenteel gehuisvest zijn in P60) voor een periode van 10 jaar. De gevraagde bijdrage is eenmalig.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  tegen
  50Plus (1)
  00:10:01 - 00:10:08 - Tjapko Poppens
  00:10:08 - 00:10:09 - Emiel Sjaardema
  00:10:21 - 00:10:26 - Tjapko Poppens
  00:10:44 - 00:11:06 - Tjapko Poppens
 8. 2.4

  Het definitieve besluit tot het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg ligt voor. In de raadsvergadering van 27 september 2023 heeft de raad unaniem besloten om geen zienswijze in te dienen toen het conceptvoorstel voorlag. De overige deelnemende regiogemeenten hebben hier ook van afgezien.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  00:10:57 - 00:11:06 - Tjapko Poppens
  00:11:18 - 00:11:42 - Tjapko Poppens
 9. 2.5

  De legesverordening is in november 2023 door de raad vastgesteld en destijds door de invoer van de Omgevingswet aanzienlijk veranderd. Met de voorgestelde 1ste wijziging worden enige omisssies en nagekomen wijzigingen alsnog juist vermeld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  00:11:27 - 00:11:42 - Tjapko Poppens
  00:11:53 - 00:12:49 - Tjapko Poppens
 10. 3

  00:12:10 - 00:12:49 - Tjapko Poppens
 11. 3.1

  De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.

  00:12:22 - 00:12:49 - Tjapko Poppens
 12. 3.2

  Raadsleden kunnen elke vergadering vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.

  00:12:28 - 00:12:49 - Tjapko Poppens
 13. 3.3

  Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.

  00:12:29 - 00:12:49 - Tjapko Poppens
 14. 3.4

  Als er bij de vaststelling van de agenda moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, worden die onder dit agendapunt behandeld.

  00:12:37 - 00:12:49 - Tjapko Poppens
 15. 4

  00:12:38 - 00:12:49 - Tjapko Poppens