Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 19 juni 2024

20:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal Amstelveen

Voorzitter
Tjapko Poppens

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening raadsvergadering en mededelingen
 2. 1.1

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.

  00:04:34 - 00:06:34 - Tjapko Poppens
 3. 1.2

  De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.

  00:05:40 - 00:06:34 - Tjapko Poppens
 4. 2

  Bij aanvang van de vergadering besluit de raad over de te behandelen bespreekstukken. Meestal zijn dit onderwerpen die zijn doorgeleid vanuit Het Raadsdebat. De focus ligt bij de behandeling op nieuwe debatpunten, moties en/of amendementen die bij de vaststelling van de agenda worden ingediend.

 5. 2.1

  Het initiatiefvoorstel vanuit D66, bbA, VVD en Goed voor Amstelveen beoogt de continuïteit van de lokale publieke omroep te waarborgen en bevat voorstellen om samen met de lokale publieke omroep te werken aan een duurzame toekomstbestendige structuur vanaf 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (1), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  00:06:10 - 00:06:34 - Tjapko Poppens
  00:06:36 - 00:09:26 - Saloua Chaara
  00:09:33 - 00:09:35 - Ewa Petiet
  00:12:17 - 00:12:23 - Tjapko Poppens
  00:12:23 - 00:12:24 - Jacqueline Höcker
  00:13:12 - 00:13:20 - Tjapko Poppens
  00:13:20 - 00:13:24 - Herbert Raat
  00:13:27 - 00:14:09 - Herbert Raat
  00:14:09 - 00:14:10 - Tjapko Poppens
  00:14:10 - 00:14:11 - Herbert Raat
  00:14:24 - 00:14:26 - Michel Becker
  00:16:15 - 00:16:21 - Tjapko Poppens
  00:16:21 - 00:17:04 - Rosalie Bouwman
  00:17:04 - 00:17:05 - Tjapko Poppens
  00:19:41 - 00:19:45 - Tjapko Poppens
  00:19:45 - 00:19:46 - Arjen Siegmann
  00:20:37 - 00:20:42 - Tjapko Poppens
  00:20:42 - 00:20:43 - Rosalie Bouwman
  00:21:01 - 00:21:02 - Tjapko Poppens
  00:21:02 - 00:21:05 - Arjen Siegmann
  00:22:50 - 00:23:28 - Ilika Polderman
  00:23:38 - 00:24:11 - Emiel Sjaardema
  00:24:12 - 00:24:16 - Tjapko Poppens
  00:24:17 - 00:24:59 - Henk Stoffels
  00:25:07 - 00:25:08 - Saloua Chaara
  00:25:49 - 00:25:54 - Tjapko Poppens
  00:25:54 - 00:25:55 - Patrick Adriaans
  00:26:11 - 00:27:05 - Saloua Chaara
  00:27:05 - 00:27:06 - Tjapko Poppens
  00:27:08 - 00:27:11 - Ewa Petiet
  00:27:37 - 00:27:38 - Tjapko Poppens
  00:27:49 - 00:27:53 - Arjen Siegmann
  00:27:56 - 00:28:04 - Tjapko Poppens
  00:28:28 - 00:28:30 - Tjapko Poppens
  00:28:37 - 00:28:45 - Ewa Petiet
  00:28:45 - 00:28:46 - Tjapko Poppens
  00:28:47 - 00:28:48 - Saloua Chaara
  00:29:26 - 00:29:46 - Arjen Siegmann
  00:29:46 - 00:29:47 - Tjapko Poppens
  00:30:25 - 00:30:36 - Tjapko Poppens
  00:30:40 - 00:31:14 - Tjapko Poppens
 6. 3

  00:30:51 - 00:31:14 - Tjapko Poppens
 7. 3.1

  De raad dient een advies uit te brengen aan het Commissariaat van de Media over het aanwijzen van een lokale omroep. Het voorstel stelt voor om 1Amstelveen aan te wijzen als lokale omroep voor de gemeente Amstelveen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (1), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  00:30:54 - 00:31:14 - Tjapko Poppens
  00:31:25 - 00:31:40 - Tjapko Poppens
 8. 3.2

  Het college legt aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door haar gevoerde bestuur onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarstukken gaan in op wat er in 2023 is bereikt (effectindicatoren) en wat daarvoor is gedaan (prestatie-indicatoren).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (1), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  00:31:34 - 00:31:40 - Tjapko Poppens
  00:31:53 - 00:32:17 - Tjapko Poppens
 9. 3.3

  Met de Herijking RES 2024 worden de wijzigingen in de zoekgebieden vastgesteld. Hierdoor kunnen de gemeenten en provincies deze wijzigingen opnemen in het omgevingsbeleid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (1), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  00:32:10 - 00:32:17 - Tjapko Poppens
  00:32:23 - 00:32:36 - Tjapko Poppens
 10. 3.4

  Het concrete resultaat van het voorliggende besluit is een uitspraak over de vraag of de gemeenteraad gebruik maakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken van AM match. Om deze reden worden de Primaire begroting 2025, de Begrotingswijziging 2024 en het Jaarverslag 2023 aangeboden aan de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (1), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  00:32:35 - 00:32:36 - Tjapko Poppens
  00:32:43 - 00:32:47 - Tjapko Poppens
  00:33:10 - 00:33:12 - Tjapko Poppens
  00:33:29 - 00:34:05 - Tjapko Poppens
 11. 3.5

  Een wethouder is wettelijk verplicht te wonen in de gemeente waar hij wethouder is. De gemeenteraad kan voor hiervoor ontheffing verlenen. De raad wordt gevraagd de ontheffing die eerder is gegeven aan wethouder Elzakalai te verlengen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (1), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  00:33:47 - 00:34:05 - Tjapko Poppens
  00:34:06 - 00:34:25 - Pieter Monkelbaan
  00:34:26 - 00:34:36 - Tjapko Poppens
  00:34:44 - 00:35:31 - Tjapko Poppens
 12. 4

  00:35:01 - 00:35:31 - Tjapko Poppens
 13. 4.1

  De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.

 14. 4.2

  Raadsleden kunnen elke vergadering vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.

  00:35:15 - 00:35:31 - Tjapko Poppens
  00:35:31 - 00:35:34 - Jacqueline Höcker
  00:36:33 - 00:36:34 - Tjapko Poppens
  00:36:38 - 00:36:39 - Herbert Raat
  00:38:20 - 00:38:44 - Michel Becker
  00:38:45 - 00:38:49 - Tjapko Poppens
  00:38:50 - 00:39:01 - Jacqueline Höcker
  00:39:01 - 00:39:03 - Tjapko Poppens
  00:39:10 - 00:39:17 - Yaron van Koningsveld
  00:39:17 - 00:39:18 - Tjapko Poppens
 15. 4.3

  Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.

  00:39:48 - 00:39:57 - Ewa Petiet
  00:42:20 - 00:42:26 - Jacqueline Solleveld
 16. 4.4

  Als er bij de vaststelling van de agenda moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, worden die onder dit agendapunt behandeld.

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie D66. Amstelveen een stad voor iedereen
  00:44:25 - 00:44:30 - Saloua Chaara
  00:46:25 - 00:46:33 - Tjapko Poppens
  00:46:33 - 00:46:34 - Saloua Chaara
  00:47:38 - 00:47:39 - Tjapko Poppens
  00:47:51 - 00:47:53 - Esther Veenboer
  00:50:17 - 00:50:19 - Tjapko Poppens
  00:50:35 - 00:50:36 - Marijn van Ballegooijen
  00:52:12 - 00:52:24 - Tjapko Poppens
  00:52:24 - 00:52:25 - Fatumo Mahamed Farah
  00:53:56 - 00:53:57 - Tjapko Poppens
  00:53:57 - 00:53:58 - Fatumo Mahamed Farah
  00:54:10 - 00:54:14 - Tjapko Poppens
  00:54:14 - 00:54:15 - Ewa Petiet
  00:55:48 - 00:55:49 - Tjapko Poppens
  00:55:50 - 00:55:51 - Ewa Petiet
  00:55:53 - 00:55:55 - Nachshon Rodrigues Pereira
  00:57:40 - 00:57:41 - Tjapko Poppens
  00:57:41 - 00:57:42 - Nachshon Rodrigues Pereira
  00:57:45 - 00:57:46 - Nora Fakirni
  00:58:50 - 00:58:51 - Tjapko Poppens
  00:58:54 - 00:58:56 - Femke Lagerveld
  01:00:46 - 01:00:47 - Tjapko Poppens
  01:00:50 - 01:00:52 - Michel Becker
  01:01:30 - 01:01:31 - Tjapko Poppens
  01:01:35 - 01:02:03 - Henk Stoffels
  01:02:03 - 01:02:04 - Tjapko Poppens
  01:02:06 - 01:02:07 - Arjen Siegmann
  01:02:28 - 01:02:29 - Tjapko Poppens
  01:02:29 - 01:02:30 - Yaron van Koningsveld
  01:03:54 - 01:03:56 - Tjapko Poppens
  01:03:57 - 01:03:58 - Saloua Chaara
  01:04:13 - 01:04:14 - Tjapko Poppens
  01:04:15 - 01:04:56 - Yaron van Koningsveld
  01:04:56 - 01:04:58 - Tjapko Poppens
  01:04:59 - 01:05:00 - Saloua Chaara
  01:05:15 - 01:05:16 - Tjapko Poppens
  01:05:16 - 01:05:20 - Yaron van Koningsveld
  01:05:34 - 01:05:38 - Tjapko Poppens
  01:05:39 - 01:05:40 - Esther Veenboer
  01:06:17 - 01:06:18 - Tjapko Poppens
  01:06:18 - 01:06:20 - Yaron van Koningsveld
  01:07:16 - 01:07:17 - Tjapko Poppens
  01:07:18 - 01:07:19 - Emiel Sjaardema
  01:08:03 - 01:08:04 - Tjapko Poppens
  01:08:15 - 01:08:16 - Saloua Chaara
  01:09:42 - 01:09:45 - Tjapko Poppens
  01:09:46 - 01:09:47 - Michel Becker
  01:09:49 - 01:10:21 - Michel Becker
  01:10:21 - 01:10:22 - Tjapko Poppens
  01:10:23 - 01:10:24 - Saloua Chaara
  01:10:51 - 01:11:01 - Tjapko Poppens
  01:11:01 - 01:11:02 - Fatumo Mahamed Farah
  01:11:25 - 01:11:26 - Tjapko Poppens
  01:11:37 - 01:11:40 - Tjapko Poppens
  01:11:42 - 01:11:47 - Saloua Chaara
  01:11:48 - 01:11:51 - Tjapko Poppens
  01:11:51 - 01:11:53 - Esther Veenboer
  01:12:48 - 01:12:49 - Tjapko Poppens
  01:13:04 - 01:13:07 - Saloua Chaara
  01:13:15 - 01:13:16 - Ewa Petiet
  01:13:28 - 01:13:29 - Tjapko Poppens
  01:13:33 - 01:13:34 - Yaron van Koningsveld
  01:13:59 - 01:14:00 - Tjapko Poppens
  01:14:03 - 01:14:16 - Michel Becker
  01:14:16 - 01:14:17 - Tjapko Poppens
  01:14:37 - 01:15:13 - Tjapko Poppens
 17. 5

  01:15:02 - 01:15:13 - Tjapko Poppens