Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:05:53 - 00:08:52 - Tjapko Poppens
 2. 1.1

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.

  00:06:53 - 00:08:52 - Tjapko Poppens
 3. 1.2

  De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.

  00:07:46 - 00:08:52 - Tjapko Poppens
 4. 2

  Bij aanvang van de vergadering besluit de raad over de te behandelen bespreekstukken. Meestal zijn dit onderwerpen die zijn doorgeleid vanuit Het Raadsdebat. De focus ligt bij de behandeling op nieuwe debatpunten, moties en/of amendementen die bij de vaststelling van de agenda worden ingediend.

  00:07:56 - 00:08:52 - Tjapko Poppens
 5. 2.1

  De nadere regels standplaatsen zorgen ervoor dat standplaatsvergunningen volgens de juiste kaders door het college verstrekt kunnen worden. In de nieuwe kaders zijn een aantal wijzigingen opgenomen o.a. met betrekking tot de systematiek van toekenning en de geldingsduur van een vergunning.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (6)

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie Actief voor Amstelveen. Aanpassing standplaatsenbeleid
  00:08:06 - 00:08:52 - Tjapko Poppens
  00:08:53 - 00:10:08 - Michel Becker
  00:10:08 - 00:10:12 - Tjapko Poppens
  00:10:23 - 00:11:49 - Adam Elzakalai
  00:11:51 - 00:12:03 - Tjapko Poppens
  00:12:05 - 00:12:31 - Bart Dorgelo
  00:12:31 - 00:12:34 - Tjapko Poppens
  00:13:16 - 00:13:32 - Tjapko Poppens
  00:13:32 - 00:13:33 - Tawros Aslanjan
  00:13:41 - 00:13:45 - Tjapko Poppens
  00:13:45 - 00:14:24 - Patrick Adriaans
  00:14:24 - 00:14:27 - Tjapko Poppens
  00:14:27 - 00:14:28 - Emiel Sjaardema
  00:14:31 - 00:14:50 - Emiel Sjaardema
  00:14:50 - 00:14:53 - Tjapko Poppens
  00:14:53 - 00:14:54 - Arnout van den Bosch
  00:15:20 - 00:15:21 - Nachshon Rodrigues Pereira
  00:15:30 - 00:15:31 - Tjapko Poppens
  00:15:35 - 00:16:01 - Henk Stoffels
  00:16:01 - 00:16:19 - Tjapko Poppens
  00:16:24 - 00:16:25 - Michel Becker
  00:16:25 - 00:16:43 - Michel Becker
  00:16:43 - 00:16:45 - Tjapko Poppens
  00:16:47 - 00:16:58 - Adam Elzakalai
  00:16:58 - 00:16:59 - Michel Becker
  00:17:03 - 00:18:15 - Adam Elzakalai
  00:18:16 - 00:18:49 - Tjapko Poppens
  00:19:05 - 00:19:26 - Tjapko Poppens
  00:19:37 - 00:20:24 - Tjapko Poppens
 6. 3

  00:19:59 - 00:20:24 - Tjapko Poppens
 7. 3.1

  Jaarlijks moet de Verordening Parkeerbelastingen door de raad worden goedgekeurd. Met het vaststellen van de derde wijziging op de Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2021 kunnen de juiste tarieven en enkele tekstuele wijzigingen worden toegepast voor de heffing 2024.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Actief voor Amstelveen (2), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (6)
  tegen
  50Plus (1), Belang van Nederland (1)
  00:20:09 - 00:20:24 - Tjapko Poppens
  00:20:40 - 00:20:42 - Tjapko Poppens
  00:21:01 - 00:21:14 - Tjapko Poppens
  00:21:15 - 00:21:27 - Tjapko Poppens
 8. 3.2

  In het bestemmingsplan Amstelveen-Zuid-Oost 2015 heeft de raad medewerking verleend aan de omzetting van het bestemming Bedrijf naar Kantoor op deze locatie. Hiervoor geldt een hogere parkeernorm. In overleg met de eigenaar is een permanente oplossing gevonden voor 135 parkeerplaatsen via een inpassingsontwerp.

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (1), VVD (6)
  tegen
  50Plus (1), ChristenUnie (1), GroenLinks (2), PvdA (3), SP (2)
  00:21:21 - 00:21:27 - Tjapko Poppens
  00:21:27 - 00:21:35 - Lennart de Looze
  00:21:35 - 00:21:36 - Tjapko Poppens
  00:22:14 - 00:22:39 - Tjapko Poppens
 9. 3.3

  Met het gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan Kostverlorenweg 14 kan de aanvrager de huidige bebouwing vervangen voor een nieuwe woning op een meer centrale plek op het perceel. Er is dus sprake van vervangende nieuwbouw. Een woning mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden herbouwd. Daarom is aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (6)
  00:22:28 - 00:22:39 - Tjapko Poppens
  00:22:52 - 00:23:10 - Tjapko Poppens
 10. 3.4

  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert de bevoegdheid van de provincie naar de gemeente inzake de bodemregels. Daarvoor moet de Nota bodembeheer technisch worden aangepast. Daarnaast wordt het college gemandateerd voor het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (6)
  00:23:00 - 00:23:10 - Tjapko Poppens
  00:23:25 - 00:23:43 - Tjapko Poppens
 11. 3.5

  Het verzoek aan de raad is om via het vaststellen van dit wijzigingsbesluit de verordening toekomstbestendiger, oftewel minder vatbaar voor wijzigingen te maken. Enerzijds door de verordening te updateten aan de hand van actuele jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, en anderzijds om het artikel over het abonnementstarief te laten verwijzen naar de geldende Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Actief voor Amstelveen (2), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (6)
  tegen
  50Plus (1), Belang van Nederland (1)
  00:23:33 - 00:23:43 - Tjapko Poppens
  00:23:43 - 00:23:44 - Emiel Sjaardema
  00:24:00 - 00:24:03 - Tjapko Poppens
  00:24:17 - 00:24:19 - Tjapko Poppens
  00:24:22 - 00:24:40 - Tjapko Poppens
 12. 3.6

  De raad wordt gevraagd het actieplan dementie 2024-2026 getiteld 'De mens zien' vast te stellen, met als doel inwoners met dementie en hun mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen in Amstelveen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (6)
  00:24:33 - 00:24:40 - Tjapko Poppens
  00:24:50 - 00:25:27 - Tjapko Poppens
 13. 4

  00:24:59 - 00:25:27 - Tjapko Poppens
 14. 4.1

  De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.

  00:25:00 - 00:25:27 - Tjapko Poppens
 15. 4.2

  Raadsleden kunnen elke vergadering vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.

  00:25:07 - 00:25:27 - Tjapko Poppens
  00:25:27 - 00:27:20 - Michel Becker
  00:27:20 - 00:27:23 - Tjapko Poppens
  00:27:27 - 00:31:27 - Adam Elzakalai
  00:31:27 - 00:31:28 - Tjapko Poppens
  00:31:40 - 00:33:34 - Michel Becker
  00:33:34 - 00:33:36 - Tjapko Poppens
  00:33:49 - 00:33:52 - Tjapko Poppens
  00:33:53 - 00:33:54 - Saloua Chaara
  00:35:29 - 00:35:30 - Tjapko Poppens
  00:35:33 - 00:35:34 - Fatumo Mahamed Farah
  00:36:20 - 00:36:21 - Tjapko Poppens
  00:36:29 - 00:39:45 - Adam Elzakalai
  00:39:45 - 00:39:46 - Tjapko Poppens
  00:40:14 - 00:40:16 - Patrick Adriaans
  00:41:42 - 00:41:46 - Tjapko Poppens
  00:41:47 - 00:41:48 - Adam Elzakalai
  00:41:48 - 00:42:58 - Adam Elzakalai
  00:42:59 - 00:43:04 - Tjapko Poppens
  00:43:05 - 00:43:39 - Patrick Adriaans
  00:43:40 - 00:43:46 - Tjapko Poppens
  00:43:59 - 00:44:01 - Tjapko Poppens
  00:44:09 - 00:45:42 - Adam Elzakalai
  00:45:42 - 00:45:43 - Tjapko Poppens
  00:45:46 - 00:45:47 - Emiel Sjaardema
  00:46:04 - 00:46:08 - Tjapko Poppens
 16. 4.3

  Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.

 17. 4.4

  Als er bij de vaststelling van de agenda moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, worden die onder dit agendapunt behandeld.

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie ChristenUnie. Geen reclame maken voor Fossiel
  00:46:57 - 00:50:23 - Henk Stoffels
  00:50:23 - 00:50:31 - Tjapko Poppens
  00:50:31 - 00:50:32 - Frank Berkhout
  00:54:31 - 00:54:36 - Tjapko Poppens
  00:54:57 - 00:55:01 - Tjapko Poppens
  00:55:01 - 00:55:02 - Michel Becker
  00:55:05 - 00:55:21 - Michel Becker
  00:55:21 - 00:55:23 - Tjapko Poppens
  00:56:09 - 00:56:12 - Tjapko Poppens
  00:56:13 - 00:56:14 - Michel Becker
  00:56:19 - 00:56:21 - Tjapko Poppens
  00:56:21 - 00:56:22 - Arnout van den Bosch
  00:57:06 - 00:57:07 - Maarten de Haan
  00:57:47 - 00:57:50 - Tjapko Poppens
  00:57:51 - 00:57:52 - Ewa Petiet
  00:57:58 - 00:58:15 - Tjapko Poppens
  00:58:16 - 00:58:17 - Bart Dorgelo
  00:58:20 - 00:58:21 - Tjapko Poppens
  00:58:25 - 00:58:29 - Maarten de Haan
  00:58:29 - 00:58:31 - Tjapko Poppens
  00:58:34 - 00:59:15 - Ewa Petiet
  00:59:15 - 00:59:19 - Tjapko Poppens
  00:59:20 - 00:59:21 - Patrick Adriaans
  01:00:12 - 01:00:17 - Tjapko Poppens
  01:00:18 - 01:01:09 - Nachshon Rodrigues Pereira
  01:01:09 - 01:01:16 - Tjapko Poppens
  01:01:16 - 01:01:17 - Arnout van den Bosch
  01:01:34 - 01:01:35 - Tjapko Poppens
  01:01:36 - 01:01:37 - Nachshon Rodrigues Pereira
  01:02:39 - 01:02:40 - Tjapko Poppens
  01:02:46 - 01:03:12 - Patrick Adriaans
  01:03:13 - 01:03:16 - Tjapko Poppens
  01:03:18 - 01:03:55 - Nachshon Rodrigues Pereira
  01:03:55 - 01:03:56 - Tjapko Poppens
  01:03:59 - 01:05:00 - Lennart de Looze
  01:05:00 - 01:05:07 - Tjapko Poppens
  01:05:19 - 01:05:20 - Tjapko Poppens
  01:06:27 - 01:06:28 - Tjapko Poppens
  01:06:33 - 01:07:03 - Yaron van Koningsveld
  01:07:03 - 01:07:09 - Tjapko Poppens
  01:07:09 - 01:07:10 - Patrick Adriaans
  01:07:24 - 01:07:29 - Tjapko Poppens
  01:07:29 - 01:07:31 - Maarten de Haan
  01:08:01 - 01:08:04 - Tjapko Poppens
  01:08:06 - 01:08:07 - Yaron van Koningsveld
  01:08:16 - 01:08:18 - Tjapko Poppens
  01:08:25 - 01:10:09 - Henk Stoffels
  01:10:09 - 01:10:17 - Tjapko Poppens
  01:10:17 - 01:10:18 - Nachshon Rodrigues Pereira
  01:10:26 - 01:10:27 - Tjapko Poppens
  01:10:28 - 01:10:32 - Henk Stoffels
  01:10:43 - 01:10:46 - Tjapko Poppens
  01:11:29 - 01:12:42 - Tjapko Poppens
 18. 5

  01:11:58 - 01:12:42 - Tjapko Poppens