Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 17 juli 2024

14:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Amstelveen

Voorzitter
Tjapko Poppens

Agendapunten

 1. 1
  Opening raadsvergadering en mededelingen
 2. 1.1

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.

 3. 1.2

  De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.

 4. 2

  Bij aanvang van de vergadering besluit de raad over de te behandelen bespreekstukken. Meestal zijn dit onderwerpen die zijn doorgeleid vanuit Het Raadsdebat. De focus ligt bij de behandeling op nieuwe debatpunten, moties en/of amendementen die bij de vaststelling van de agenda worden ingediend.

 5. 2.2

  Er wordt afscheid genomen van de kinderburgemeester Milanka, waarna de nieuwe kinderburgemeester wordt geïnstalleerd.

 6. 2.4

  De groenvisie draagt er aan bij dat gemeentelijk groen kwalitatief kan meegroeien met stedelijke ontwikkeling en past bij de behoefte van onze inwoners aan een gezonde en aangename leefomgeving.

 7. 3
  Stemstukken
 8. 3.1

  Het Integraal Huisvestingsplan is een planningsinstrument dat meerjarig de opgave voor onderwijshuisvesting toont en de daarmee gemoeide kosten. Deze actualisatie van het IHP is een beleidsarm document. De focus ligt vooral op de uitvoering van de verschillende projecten.

 9. 3.2

  Op 24 april 2024 heeft de gemeenteraad van Amstelveen besloten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de centrumregeling Aalsmeer-Amstelveen. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft eveneens geen zienswijze ingediend, waarmee het voorstel nu ongewijzigd aan de raad voorligt ter formele vaststelling.

 10. 3.3

 11. 4
  Raadsactualiteiten
 12. 4.1

  De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.

 13. 4.2

  Raadsleden kunnen elke vergadering vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.

 14. 4.3

  Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.

 15. 4.4

  Als er bij de vaststelling van de agenda moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, worden die onder dit agendapunt behandeld.

 16. 5
  Sluiting raadsvergadering