Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 13 maart 2024

20:30 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:46 - 00:04:14 - Tjapko Poppens
  00:04:33 - 00:06:01 - Tjapko Poppens
 2. 1.1

  Met het ontslag op eigen verzoek van het raadslid Kitty Huisman (bbA) is er een vacature ontstaan binnen de raad. De raad controleert of het nieuw benoemde lid Jacqueline Solleveld (bbA) aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet.

  00:05:36 - 00:06:01 - Tjapko Poppens
  00:06:02 - 00:06:34 - Arnout van den Bosch
  00:06:35 - 00:07:28 - Tjapko Poppens
 3. 1.2

  De raad zal op gepaste wijze stilstaan bij het ontslag van raadslid mevrouw Huisman (bbA).

  00:06:56 - 00:07:28 - Tjapko Poppens
  00:07:38 - 00:14:11 - Tjapko Poppens
  00:14:41 - 00:14:54 - Seat 38
  00:15:13 - 00:16:50 - Kitty Huisman
  00:16:50 - 00:17:51 - Tjapko Poppens
 4. 1.3

  Wanneer de raad de geloofsbrieven van Jacqueline Solleveld (bbA) in orde heeft bevonden, zal beëdiging en installatie plaatsvinden van het nieuw benoemde raadslid.

  00:17:20 - 00:17:51 - Tjapko Poppens
  00:18:04 - 00:18:15 - Seat 43
  00:18:19 - 00:20:22 - Tjapko Poppens
  00:20:35 - 00:22:03 - Tjapko Poppens
 5. 1.4

  In het Reglement van orde van de raad is vastgelegd dat er halverwege de raadsperiode een wisseling in burgerleden kan plaatsvinden. De burgerleden die worden voorgedragen door de fracties leggen de eed of de verklaring en de belofte af.

  00:20:50 - 00:22:03 - Tjapko Poppens
  00:22:29 - 00:26:43 - Seat 43
  00:26:43 - 00:26:44 - Seat 1
  00:27:11 - 00:27:17 - Tjapko Poppens
  00:27:17 - 00:27:20 - Tjapko Poppens
  00:29:03 - 00:30:03 - Tjapko Poppens
  00:30:03 - 00:30:08 - Michel Becker
 6. 1.5

  Vanwege een wetwijziging en het aflopen van de zittingstermijn van de leden van de voormalige Rekenkamercommissie wordt een nieuwe Rekenkamer geinstalleerd.

  00:31:21 - 00:31:23 - Tjapko Poppens
  00:32:25 - 00:34:04 - Seat 43
  00:34:12 - 00:34:32 - Seat 43
  00:35:01 - 00:35:02 - Tjapko Poppens
  00:35:19 - 00:36:56 - Tjapko Poppens
 7. 1.6

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.

 8. 1.7

  De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.

  00:36:05 - 00:36:56 - Tjapko Poppens
 9. 2

  Bij aanvang van de vergadering besluit de raad over de te behandelen bespreekstukken. Meestal zijn dit onderwerpen die zijn doorgeleid vanuit Het Raadsdebat. De focus ligt bij de behandeling op nieuwe debatpunten, moties en/of amendementen die bij de vaststelling van de agenda worden ingediend.

  00:36:16 - 00:36:56 - Tjapko Poppens
 10. 2.1

  De rekenkamercommissie wil met dit raadsvoorstel de raad inzicht geven in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het sport- en beweegbeleid in Amstelveen en hoopt met de aanbevelingen bij te dragen aan een nog beter beleid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie D66. Open sportinlopen in Amstelveen
  Motie GroenLinks. Amstelveen sport Inclusief
  00:36:20 - 00:36:56 - Tjapko Poppens
  00:36:57 - 00:37:22 - Fatumo Mahamed Farah
  00:37:22 - 00:37:27 - Tjapko Poppens
  00:38:59 - 00:39:02 - Tjapko Poppens
  00:39:13 - 00:39:14 - Driss Aarabi
  00:40:56 - 00:41:00 - Tjapko Poppens
  00:41:20 - 00:41:21 - Herbert Raat
  00:42:06 - 00:42:07 - Tjapko Poppens
  00:42:09 - 00:42:10 - Tjapko Poppens
  00:42:12 - 00:43:09 - Herbert Raat
  00:43:10 - 00:43:22 - Tjapko Poppens
  00:43:22 - 00:43:23 - Michel Becker
  00:43:24 - 00:44:11 - Michel Becker
  00:44:11 - 00:44:12 - Tjapko Poppens
  00:44:16 - 00:45:37 - Rosalie Bouwman
  00:45:37 - 00:45:38 - Tjapko Poppens
  00:45:50 - 00:45:51 - Jacqueline Höcker
  00:46:20 - 00:46:23 - Tjapko Poppens
  00:46:25 - 00:46:53 - Femke Lagerveld
  00:46:53 - 00:46:55 - Tjapko Poppens
  00:46:58 - 00:47:59 - Pieter Monkelbaan
  00:47:59 - 00:48:01 - Tjapko Poppens
  00:48:04 - 00:49:01 - Henk Stoffels
  00:49:01 - 00:49:06 - Tjapko Poppens
  00:49:14 - 00:49:17 - Tjapko Poppens
  00:49:17 - 00:49:18 - Emiel Sjaardema
  00:50:12 - 00:50:13 - Tjapko Poppens
  00:50:14 - 00:50:15 - Nora Fakirni
  00:50:46 - 00:50:48 - Tjapko Poppens
  00:51:11 - 00:51:12 - Arjen Siegmann
  00:51:18 - 00:51:19 - Tjapko Poppens
  00:51:24 - 00:51:27 - Fatumo Mahamed Farah
  00:52:18 - 00:52:19 - Tjapko Poppens
  00:52:25 - 00:52:27 - Driss Aarabi
  00:53:37 - 00:53:38 - Tjapko Poppens
  00:53:41 - 00:53:42 - Michel Becker
  00:54:07 - 00:54:09 - Tjapko Poppens
  00:54:09 - 00:54:10 - Driss Aarabi
  00:55:11 - 00:55:52 - Tjapko Poppens
  00:55:57 - 00:56:09 - Tjapko Poppens
  00:56:24 - 00:57:17 - Tjapko Poppens
 11. 2.2

  Het plan zelf geeft voor de binnen- en buitensportaccommodaties een overzicht van huidige en toekomstige faciliteiten, bezetting(sgraad), prognoses van de behoefte, toekomstige ontwikkelingen en totaalgebruik. De raad wordt gevraagd op basis hiervan vast te stellen dat de komende vier jaar geen aanvullende investeringen nodig zijn in sportaccommodaties, en dat de nota als uitgangspunt dient voor de verdere planvorming door het college.

  1.1 Amendementen

  Onderwerp
  Amendement Actief voor Amstelveen. Behoud financiële ruimte voor sportaccommodaties

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie CDA. Padelbanen Uilenstede
  00:56:47 - 00:57:17 - Tjapko Poppens
  00:57:17 - 00:57:18 - Michel Becker
  00:58:16 - 00:58:17 - Tjapko Poppens
  00:58:32 - 00:58:33 - Arjen Siegmann
  00:59:38 - 00:59:39 - Tjapko Poppens
  00:59:50 - 01:00:44 - Herbert Raat
  01:00:45 - 01:01:06 - Tjapko Poppens
  01:01:38 - 01:01:39 - Tjapko Poppens
  01:01:46 - 01:01:48 - Fatumo Mahamed Farah
  01:02:35 - 01:02:38 - Tjapko Poppens
  01:02:39 - 01:03:00 - Femke Lagerveld
  01:03:00 - 01:03:01 - Tjapko Poppens
  01:03:04 - 01:03:27 - Henk Stoffels
  01:03:27 - 01:03:28 - Tjapko Poppens
  01:03:31 - 01:04:08 - Arjen Siegmann
  01:04:09 - 01:04:16 - Tjapko Poppens
  01:04:17 - 01:04:41 - Driss Aarabi
  01:04:41 - 01:04:43 - Tjapko Poppens
  01:04:46 - 01:05:13 - Pieter Monkelbaan
  01:05:13 - 01:05:14 - Tjapko Poppens
  01:05:16 - 01:05:20 - Jacqueline Höcker
  01:05:52 - 01:05:54 - Tjapko Poppens
  01:05:54 - 01:05:55 - Emiel Sjaardema
  01:06:14 - 01:06:15 - Tjapko Poppens
  01:07:08 - 01:07:27 - Tjapko Poppens
  01:07:43 - 01:08:29 - Tjapko Poppens
 12. 2.3

  Het raadsvoorstel betreft een visie op het behoud van kantoorwerkgelegenheid, het opwaarderen en verduurzamen van de kantorenvoorraad en toekomstbestendige groei in verhouding met de groei van het aantal inwoners. Met de kantorenstrategie wil de gemeente kwantitatief en kwalitatief inspelen op de dynamiek op de kantorenmarkt en daarmee bijdragen aan een economisch sterk Amstelveen en een ontwikkeling van wonen en werken in balans.

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), PvdA (3), VVD (8)
  tegen
  50Plus (1), ChristenUnie (1), GroenLinks (4), SP (2)

  1.1 Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GroenLinks. Internationale kantoren

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie Actief voor Amstelveen. Kantoren Campus wonen en werken in één
  Motie D66. Dynamische kantorenvoorraad
  Motie GroenLinks. Wonen en werken in balans
  Motie PvdA. Kantoren voor iedereen
  01:07:58 - 01:08:29 - Tjapko Poppens
  01:08:30 - 01:10:43 - Lennart de Looze
  01:10:43 - 01:10:45 - Tjapko Poppens
  01:11:07 - 01:11:08 - Arnout van den Bosch
  01:12:41 - 01:12:42 - Tjapko Poppens
  01:12:52 - 01:13:04 - Arnout van den Bosch
  01:13:04 - 01:13:05 - Tjapko Poppens
  01:13:15 - 01:13:16 - Gonnie van Rietschoten
  01:13:59 - 01:14:00 - Tjapko Poppens
  01:14:18 - 01:14:19 - Tawros Aslanjan
  01:15:16 - 01:15:17 - Tjapko Poppens
  01:15:36 - 01:15:38 - Adam Elzakalai
  01:16:34 - 01:16:43 - Tjapko Poppens
  01:16:44 - 01:16:51 - Lennart de Looze
  01:17:28 - 01:17:31 - Tjapko Poppens
  01:17:32 - 01:17:33 - Lennart de Looze
  01:17:38 - 01:17:39 - Arjen Siegmann
  01:17:43 - 01:17:44 - Tjapko Poppens
  01:17:56 - 01:17:57 - Arjen Siegmann
  01:17:57 - 01:17:58 - Tjapko Poppens
  01:18:18 - 01:18:20 - Tjapko Poppens
  01:18:22 - 01:18:24 - Adam Elzakalai
  01:19:25 - 01:19:28 - Tjapko Poppens
  01:19:28 - 01:19:29 - Lennart de Looze
  01:19:31 - 01:19:34 - Tjapko Poppens
  01:20:08 - 01:20:11 - Tjapko Poppens
  01:20:13 - 01:24:38 - Adam Elzakalai
  01:24:39 - 01:24:59 - Tjapko Poppens
  01:24:59 - 01:25:00 - Patrick Adriaans
  01:27:39 - 01:27:43 - Tjapko Poppens
  01:28:20 - 01:28:23 - Tjapko Poppens
  01:28:23 - 01:28:24 - Lennart de Looze
  01:28:43 - 01:28:45 - Tjapko Poppens
  01:28:46 - 01:28:58 - Bart Dorgelo
  01:28:58 - 01:28:59 - Patrick Adriaans
  01:29:01 - 01:29:02 - Patrick Adriaans
  01:29:21 - 01:29:22 - Tjapko Poppens
  01:29:23 - 01:29:28 - Bart Dorgelo
  01:31:22 - 01:31:24 - Tjapko Poppens
  01:31:28 - 01:31:29 - Jacqueline Höcker
  01:32:43 - 01:32:44 - Tjapko Poppens
  01:32:47 - 01:34:08 - Tawros Aslanjan
  01:34:08 - 01:34:10 - Tjapko Poppens
  01:34:16 - 01:34:18 - Lennart de Looze
  01:35:06 - 01:35:07 - Tjapko Poppens
  01:35:10 - 01:35:12 - Tawros Aslanjan
  01:36:22 - 01:36:23 - Tjapko Poppens
  01:36:26 - 01:36:27 - Ferry van Groeningen
  01:37:55 - 01:37:56 - Tjapko Poppens
  01:38:02 - 01:38:56 - Henk Stoffels
  01:38:56 - 01:39:03 - Tjapko Poppens
  01:39:04 - 01:39:05 - Arnout van den Bosch
  01:39:31 - 01:39:32 - Tjapko Poppens
  01:39:34 - 01:39:35 - Henk Stoffels
  01:40:08 - 01:40:09 - Tjapko Poppens
  01:40:11 - 01:40:24 - Arjen Siegmann
  01:40:24 - 01:40:27 - Tjapko Poppens
  01:40:31 - 01:40:32 - Henk Stoffels
  01:40:37 - 01:41:35 - Arjen Siegmann
  01:41:36 - 01:41:39 - Tjapko Poppens
  01:41:39 - 01:41:40 - Gonnie van Rietschoten
  01:42:38 - 01:42:42 - Tjapko Poppens
  01:43:05 - 01:43:10 - Tjapko Poppens
  01:43:14 - 01:43:18 - Bart Dorgelo
  01:43:40 - 01:43:42 - Tjapko Poppens
  01:43:42 - 01:43:43 - Gonnie van Rietschoten
  01:44:29 - 01:44:30 - Tjapko Poppens
  01:44:36 - 01:46:02 - Yaron van Koningsveld
  01:46:02 - 01:46:03 - Tjapko Poppens
  01:46:04 - 01:46:09 - Tawros Aslanjan
  01:47:00 - 01:47:03 - Tjapko Poppens
  01:47:03 - 01:47:04 - Yaron van Koningsveld
  01:47:23 - 01:47:26 - Tjapko Poppens
  01:47:28 - 01:47:58 - Tawros Aslanjan
  01:47:58 - 01:47:59 - Tjapko Poppens
  01:48:00 - 01:48:02 - Yaron van Koningsveld
  01:48:03 - 01:48:05 - Yaron van Koningsveld
  01:48:06 - 01:48:08 - Yaron van Koningsveld
  01:48:09 - 01:48:10 - Emiel Sjaardema
  01:49:07 - 01:49:11 - Tjapko Poppens
  01:49:13 - 01:50:26 - Lennart de Looze
  01:50:26 - 01:50:27 - Tjapko Poppens
  01:50:57 - 01:50:59 - Adam Elzakalai
  01:52:28 - 01:52:30 - Tjapko Poppens
  01:52:35 - 01:53:00 - Lennart de Looze
  01:53:01 - 01:53:09 - Tjapko Poppens
  01:53:09 - 01:53:11 - Yaron van Koningsveld
  01:53:12 - 01:53:16 - Tjapko Poppens
  01:53:23 - 01:53:25 - Tjapko Poppens
  01:53:28 - 01:53:29 - Adam Elzakalai
  01:54:16 - 01:54:18 - Tjapko Poppens
  01:54:22 - 01:54:26 - Lennart de Looze
  01:54:50 - 01:54:51 - Tjapko Poppens
  01:55:39 - 01:55:56 - Tjapko Poppens
  01:56:11 - 01:56:36 - Tjapko Poppens
  01:56:50 - 01:57:07 - Tjapko Poppens
  01:57:19 - 01:57:49 - Tjapko Poppens
  01:58:01 - 01:58:20 - Tjapko Poppens
 13. 3
  Stemstukken
 14. 3.1

  Met voorgesteld bestemmingsplan wordt een juridisch-planologisch kader geboden voor de omzetting van één dierenpension met dienstwoning, tot burgerwoning aan de Kostverlorenweg 12.

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), PvdA (3), VVD (8)
  tegen
  50Plus (1), ChristenUnie (1), GroenLinks (4), SP (2)
  01:58:15 - 01:58:20 - Tjapko Poppens
  01:58:22 - 01:58:49 - Arnout van den Bosch
  01:58:49 - 01:58:51 - Tjapko Poppens
  01:58:56 - 01:59:11 - Lennart de Looze
  01:59:11 - 01:59:12 - Tjapko Poppens
  01:59:34 - 01:59:53 - Tjapko Poppens
 15. 3.2

  Met voorgesteld bestemmingsplan wordt een juridisch-planologisch kader geboden voor de realisatie van twee nieuwe burgerwoningen en de omzetting van één agrarische bedrijfswoning tot burgerwoning aan de Amsteldijk Zuid 204B. Dit gebeurt in ruil voor de sloop van circa 14.000 m2 aan kassen en bedrijfsbebouwing.

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), PvdA (3), VVD (8)
  tegen
  GroenLinks (4), SP (2)
  01:59:44 - 01:59:53 - Tjapko Poppens
  02:00:04 - 02:00:14 - Tjapko Poppens
 16. 3.3

  Er is een verzoek ingediend voor het afwijken van het bestemmingsplan 'Amstelveen Noord- Oost' ten behoeve van het realiseren twee vrijstaande woningen met bijbehorende bouwwerken aan de Bankrasweg 30 in Amstelveen. Ten behoeve van het plan wordt het bestaande bouwvlak opgedeeld en verplaatst en wordt het perceel gesplitst.

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), PvdA (3), VVD (8)
  tegen
  GroenLinks (4), SP (2)
  02:00:11 - 02:00:14 - Tjapko Poppens
  02:00:24 - 02:00:40 - Tjapko Poppens
 17. 3.4

  Met het vaststellen van dit bestemmingsplan door de raad wordt gereguleerd dat flitsbezorgdiensten zich vestigen op locaties die passen bij de aard van de functie van het bedrijf met oog voor behoud van een fijn woon- en leefklimaat in Amstelveen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
  02:00:32 - 02:00:40 - Tjapko Poppens
  02:00:49 - 02:01:04 - Tjapko Poppens
 18. 3.5

  Het bestemmingsplan beoogd de leveringszekerheid van een bestaande hoogspanningsleiding te vergroten door het treffen van een regeling, evenals de veiligheid van de directe omgeving door de toevoeging van een beperkingenzone aan weerszijden van de leiding.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
  02:00:59 - 02:01:04 - Tjapko Poppens
  02:01:17 - 02:01:32 - Tjapko Poppens
 19. 3.6

  Net als in veel gemeenten in Nederland is er een tekort aan huisartsen in Amstelveen. De gemeente heeft hiervoor nog geen beleid en wil met dit kader een actieve rol oppakken in de verbetering van de huisvesting van de eerstelijnszorg in de gemeente realiseren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
  02:01:25 - 02:01:32 - Tjapko Poppens
  02:01:33 - 02:01:46 - Emiel Sjaardema
  02:01:46 - 02:01:48 - Tjapko Poppens
  02:02:11 - 02:02:14 - Tjapko Poppens
  02:02:17 - 02:03:29 - Tjapko Poppens
 20. 3.7

  Door wijzigingen in functies dient de raad een besluit te nemen over diverse benoemingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (8)
  02:02:26 - 02:03:29 - Tjapko Poppens
 21. 4

  02:02:58 - 02:03:29 - Tjapko Poppens
 22. 4.1

  De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.

  02:03:01 - 02:03:29 - Tjapko Poppens
 23. 4.2

  Raadsleden kunnen elke vergadering vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.

  02:03:06 - 02:03:29 - Tjapko Poppens
  02:03:30 - 02:05:19 - Saloua Chaara
  02:05:19 - 02:05:20 - Tjapko Poppens
  02:05:26 - 02:08:03 - Herbert Raat
  02:08:03 - 02:08:07 - Tjapko Poppens
  02:08:21 - 02:08:23 - Tjapko Poppens
  02:08:31 - 02:08:35 - Saloua Chaara
  02:08:55 - 02:08:57 - Tjapko Poppens
  02:09:01 - 02:09:31 - Arnout van den Bosch
  02:09:31 - 02:09:33 - Tjapko Poppens
  02:09:35 - 02:09:57 - Menno van Leeuwen
  02:09:58 - 02:10:01 - Tjapko Poppens
  02:10:01 - 02:10:05 - Saloua Chaara
  02:10:08 - 02:10:10 - Tjapko Poppens
  02:10:22 - 02:10:23 - Tjapko Poppens
  02:10:25 - 02:10:26 - Saloua Chaara
  02:10:33 - 02:11:14 - Herbert Raat
  02:11:14 - 02:11:15 - Tjapko Poppens
 24. 4.3

  Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.

  02:11:39 - 02:11:40 - Kees Noomen
  02:11:42 - 02:13:35 - Kees Noomen
  02:13:35 - 02:13:37 - Tjapko Poppens
  02:14:05 - 02:14:08 - Tjapko Poppens
  02:14:30 - 02:14:34 - Tjapko Poppens
  02:14:37 - 02:14:39 - Tjapko Poppens
 25. 4.4

  Als er bij de vaststelling van de agenda moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, worden die onder dit agendapunt behandeld.

 26. 5
  Sluiting raadsvergadering