Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening raadsvergadering en mededelingen
 2. 1.1

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.

  00:17:51 - 00:18:40 - Tjapko Poppens
 3. 1.2

  De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (6)
  00:17:52 - 00:18:40 - Tjapko Poppens
 4. 2

  Bij aanvang van de vergadering besluit de raad over de te behandelen bespreekstukken. Meestal zijn dit onderwerpen die zijn doorgeleid vanuit Het Raadsdebat. De focus ligt bij de behandeling op nieuwe debatpunten, moties en/of amendementen die bij de vaststelling van de agenda worden ingediend.

 5. 2.1

  Na het raadsgesprek en raadsdebat over de toekomst van het Cobra Museum voor Moderne Kunst op 15 november 2023 heeft het college een raadsvoorstel uitgewerkt over de meerjarige subsidieaanvraag en het Masterplan Samenspel Cobra Museum. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de diverse beslispunten zoals verwoord in het raadsbesluit.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (6)

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie CDA. Cobra - tijd om te gaan
  00:18:03 - 00:18:40 - Tjapko Poppens
  00:18:41 - 00:21:00 - Arjen Siegmann
  00:21:00 - 00:21:02 - Tjapko Poppens
  00:25:14 - 00:25:16 - Tjapko Poppens
  00:25:37 - 00:25:44 - Tjapko Poppens
  00:28:50 - 00:28:56 - Tjapko Poppens
  00:28:56 - 00:28:57 - Patrick Adriaans
  00:30:43 - 00:30:49 - Tjapko Poppens
  00:30:50 - 00:32:16 - Jacqueline Höcker
  00:32:16 - 00:32:19 - Tjapko Poppens
  00:32:22 - 00:34:32 - Michel Becker
  00:34:32 - 00:34:35 - Tjapko Poppens
  00:36:17 - 00:36:23 - Tjapko Poppens
  00:37:33 - 00:37:34 - Tjapko Poppens
  00:37:37 - 00:38:15 - Stieneke Kruijer
  00:38:15 - 00:38:20 - Tjapko Poppens
  00:38:35 - 00:38:36 - Tjapko Poppens
  00:38:41 - 00:38:44 - Tjapko Poppens
  00:39:04 - 00:39:07 - Tjapko Poppens
  00:41:02 - 00:41:03 - Tjapko Poppens
  00:41:08 - 00:41:09 - Robert Zuidbroek
  00:43:47 - 00:43:48 - Tjapko Poppens
  00:43:52 - 00:45:15 - Henk Stoffels
  00:45:15 - 00:45:17 - Tjapko Poppens
  00:46:53 - 00:47:06 - Tjapko Poppens
  00:47:06 - 00:47:07 - Arjen Siegmann
  00:48:32 - 00:48:35 - Tjapko Poppens
  00:49:25 - 00:49:26 - Arjen Siegmann
  00:49:41 - 00:49:43 - Tjapko Poppens
  00:49:58 - 00:50:02 - Tjapko Poppens
  00:50:02 - 00:50:03 - Michel Becker
  00:50:45 - 00:50:54 - Arjen Siegmann
  00:51:10 - 00:51:14 - Herbert Raat
  00:56:00 - 00:56:05 - Tjapko Poppens
  00:56:05 - 00:56:06 - Adam Elzakalai
  00:56:40 - 00:56:53 - Tjapko Poppens
  00:56:53 - 00:56:54 - Arjen Siegmann
  00:57:28 - 00:57:30 - Tjapko Poppens
  00:57:33 - 00:57:34 - Tjapko Poppens
  00:57:36 - 00:58:04 - Stieneke Kruijer
  00:58:04 - 00:58:06 - Tjapko Poppens
  00:58:06 - 00:58:07 - Robert Zuidbroek
  00:58:58 - 00:58:59 - Tjapko Poppens
  00:59:11 - 00:59:12 - Michel Becker
  00:59:33 - 00:59:35 - Tjapko Poppens
  00:59:36 - 00:59:37 - Michel Becker
  00:59:37 - 00:59:38 - Arjen Siegmann
  00:59:49 - 00:59:50 - Tjapko Poppens
  01:00:44 - 01:00:55 - Tjapko Poppens
  01:00:56 - 01:01:30 - Tjapko Poppens
 6. 2.2

  De nota sociaal domein beschrijft de gemeentelijke visie op het Sociaal Domein. De nota bevat een overzicht welke deelnota’s en actieplannen wanneer tot uitvoering komen. Daarmee is het een kaderstellend document voor de komende jaren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)

  1.1 Amendementen

  Onderwerp
  Amendement D66. Een sterke uitvoering op één

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie CU. Nu niet zwanger
  Motie SP. Blijvend veilig na de opvang
  Motie SP. Robuuste regie op re-integratie
  01:01:13 - 01:01:30 - Tjapko Poppens
  01:01:34 - 01:03:38 - Saloua Chaara
  01:03:40 - 01:05:00 - Saloua Chaara
  01:05:00 - 01:05:01 - Tjapko Poppens
  01:05:21 - 01:06:42 - Henk Stoffels
  01:06:42 - 01:06:44 - Tjapko Poppens
  01:06:59 - 01:07:00 - Nora Fakirni
  01:11:56 - 01:11:59 - Tjapko Poppens
  01:12:36 - 01:18:13 - Marijn van Ballegooijen
  01:18:15 - 01:18:28 - Tjapko Poppens
  01:18:29 - 01:21:14 - Stieneke Kruijer
  01:21:14 - 01:21:16 - Tjapko Poppens
  01:21:21 - 01:21:22 - Ewa Petiet
  01:23:24 - 01:23:26 - Tjapko Poppens
  01:23:28 - 01:25:02 - Bas Zwart
  01:25:02 - 01:25:05 - Tjapko Poppens
  01:25:08 - 01:26:11 - Arjen Siegmann
  01:26:11 - 01:26:13 - Tjapko Poppens
  01:26:20 - 01:27:28 - Gonnie van Rietschoten
  01:27:29 - 01:27:35 - Tjapko Poppens
  01:27:35 - 01:27:36 - Stieneke Kruijer
  01:27:47 - 01:27:49 - Tjapko Poppens
  01:27:59 - 01:28:00 - Jacqueline Höcker
  01:29:13 - 01:29:15 - Tjapko Poppens
  01:29:18 - 01:30:38 - Rosalie Bouwman
  01:30:38 - 01:30:40 - Tjapko Poppens
  01:30:42 - 01:30:43 - Emiel Sjaardema
  01:32:06 - 01:32:10 - Tjapko Poppens
  01:32:11 - 01:34:28 - Saloua Chaara
  01:34:28 - 01:34:29 - Tjapko Poppens
  01:34:34 - 01:34:35 - Henk Stoffels
  01:35:13 - 01:35:16 - Tjapko Poppens
  01:35:16 - 01:35:17 - Stieneke Kruijer
  01:35:23 - 01:35:24 - Tjapko Poppens
  01:35:26 - 01:35:45 - Henk Stoffels
  01:35:45 - 01:35:47 - Tjapko Poppens
  01:35:48 - 01:35:49 - Nora Fakirni
  01:36:45 - 01:36:49 - Tjapko Poppens
  01:36:49 - 01:36:50 - Ewa Petiet
  01:37:07 - 01:38:06 - Tjapko Poppens
  01:38:10 - 01:40:08 - Tjapko Poppens
  01:40:16 - 01:41:49 - Tjapko Poppens
 7. 2.3

  Elk jaar wordt beoordeeld of de APV gewijzigd moet worden. In dit voorstel worden de voorgestelde wijzigingen van 2023 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Naast deze wijzigingen, moet de APV ook worden aangepast in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)

  1.1 Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GroenLinks. Vuurwerkverbod
  Amendement PvdA. Met carbid niet geschoten altijd mis
  01:41:40 - 01:41:49 - Tjapko Poppens
  01:42:16 - 01:43:02 - Patrick Adriaans
  01:43:02 - 01:43:04 - Gonnie van Rietschoten
  01:43:05 - 01:43:10 - Gonnie van Rietschoten
  01:43:28 - 01:43:32 - Ilika Polderman
  01:44:43 - 01:44:45 - Patrick Adriaans
  01:45:29 - 01:45:30 - Patrick Adriaans
  01:45:35 - 01:45:36 - Esther Veenboer
  01:45:38 - 01:45:42 - Esther Veenboer
  01:45:42 - 01:45:51 - Patrick Adriaans
  01:47:19 - 01:47:21 - Patrick Adriaans
  01:47:29 - 01:47:32 - Tjapko Poppens
  01:50:30 - 01:50:42 - Patrick Adriaans
  01:50:42 - 01:50:44 - Michel Becker
  01:52:16 - 01:52:17 - Patrick Adriaans
  01:52:27 - 01:52:28 - Patrick Adriaans
  01:52:33 - 01:52:34 - Janneke Leegstra
  01:52:36 - 01:55:02 - Janneke Leegstra
  01:55:02 - 01:55:06 - Patrick Adriaans
  01:55:07 - 01:55:08 - Driss Aarabi
  01:55:09 - 01:55:10 - Driss Aarabi
  01:56:09 - 01:56:33 - Patrick Adriaans
  01:56:39 - 01:56:45 - Patrick Adriaans
  01:57:22 - 01:57:27 - Patrick Adriaans
  01:57:27 - 01:57:28 - Ilika Polderman
  01:57:30 - 01:57:39 - Ilika Polderman
  01:57:40 - 01:57:42 - Patrick Adriaans
  01:57:43 - 01:58:33 - Driss Aarabi
  01:58:33 - 01:58:41 - Patrick Adriaans
  01:58:46 - 01:58:51 - Patrick Adriaans
  01:58:52 - 02:01:30 - Nachshon Rodrigues Pereira
  02:01:40 - 02:04:01 - Arjen Siegmann
  02:04:01 - 02:04:02 - Patrick Adriaans
  02:04:06 - 02:05:03 - Yaron van Koningsveld
  02:05:08 - 02:05:52 - Emiel Sjaardema
  02:05:52 - 02:05:57 - Patrick Adriaans
  02:05:59 - 02:06:00 - Ilika Polderman
  02:06:12 - 02:06:14 - Patrick Adriaans
  02:06:15 - 02:06:16 - Ilika Polderman
  02:06:17 - 02:06:19 - Emiel Sjaardema
  02:06:32 - 02:06:39 - Patrick Adriaans
  02:06:47 - 02:08:42 - Esther Veenboer
  02:08:42 - 02:08:47 - Patrick Adriaans
  02:08:49 - 02:08:50 - Henk Stoffels
  02:08:51 - 02:09:54 - Henk Stoffels
  02:09:54 - 02:09:55 - Patrick Adriaans
  02:10:01 - 02:10:49 - Pieter Monkelbaan
  02:10:49 - 02:10:54 - Patrick Adriaans
  02:10:58 - 02:10:59 - Esther Veenboer
  02:11:02 - 02:11:03 - Esther Veenboer
  02:11:04 - 02:11:05 - Esther Veenboer
  02:11:05 - 02:11:15 - Esther Veenboer
  02:11:15 - 02:11:16 - Patrick Adriaans
  02:11:16 - 02:11:17 - Yaron van Koningsveld
  02:11:46 - 02:11:47 - Patrick Adriaans
  02:11:50 - 02:11:52 - Pieter Monkelbaan
  02:12:34 - 02:12:38 - Patrick Adriaans
  02:12:38 - 02:12:39 - Nora Fakirni
  02:13:33 - 02:13:34 - Patrick Adriaans
  02:13:45 - 02:14:56 - Ilika Polderman
  02:14:56 - 02:15:02 - Patrick Adriaans
  02:15:03 - 02:15:04 - Nachshon Rodrigues Pereira
  02:15:17 - 02:15:18 - Patrick Adriaans
  02:15:18 - 02:15:19 - Ilika Polderman
  02:16:22 - 02:16:24 - Patrick Adriaans
  02:18:12 - 02:19:54 - Tjapko Poppens
  02:20:06 - 02:20:45 - Tjapko Poppens
 8. 3

  02:20:30 - 02:20:45 - Tjapko Poppens
 9. 3.1

  Deze aanpassing betreft een aantal technische en tekstuele aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling OGZ, naar aanleiding van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  tegen
  Belang van Nederland (1)
  02:20:36 - 02:20:45 - Tjapko Poppens
  02:20:57 - 02:21:14 - Tjapko Poppens
 10. 3.2

  Op 1 juli 2022 is de Wgr gewijzigd. Deze wetswijziging dient voor 1 juli 2024 in alle gemeenschappelijke regelingen geïmplementeerd te worden. Ook de GR GGD Amsterdam-Amstelland moet worden gewijzigd. In deze gemeenschappelijke regeling zijn Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld voor de regio Amsterdam-Amstelland bestuurlijk ondergebracht.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  tegen
  Belang van Nederland (1)
  02:21:07 - 02:21:14 - Tjapko Poppens
  02:21:40 - 02:22:01 - Tjapko Poppens
  02:22:08 - 02:22:28 - Tjapko Poppens
 11. 3.3

  Net als voorgaande jaren worden de OZB-tarieven in twee fasen vastgesteld. De OZB tarieven worden eerste gebaseerd op een eerste inschatting van de uitkomsten van de WOZ-hertaxatie. In deze raadsvergadering wordt het definitieve OZB-tarief 2024 vastgesteld op basis van de laatste stand van zaken van de hertaxatie 2024.

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Actief voor Amstelveen (2), Burgerbelangen Amstelveen (4), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  tegen
  50Plus (1), Belang van Nederland (1), CDA (1)
  02:22:16 - 02:22:28 - Tjapko Poppens
  02:22:30 - 02:22:45 - Emiel Sjaardema
  02:22:45 - 02:22:49 - Tjapko Poppens
  02:22:54 - 02:23:02 - Arjen Siegmann
  02:23:02 - 02:23:08 - Tjapko Poppens
  02:23:19 - 02:23:31 - Tjapko Poppens
 12. 3.4

  Aan het eind van het jaar wordt de raad jaarlijks een aantal besluiten voorgelegd die erop gericht zijn om te komen tot een optimale financiële jaarafsluiting. De voorgestelde besluiten richten zich op het (rechtmatig) afronden van het begrotingsjaar ter voorbereiding op het opstellen van de jaarstukken 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  02:23:27 - 02:23:31 - Tjapko Poppens
  02:23:40 - 02:25:23 - Tjapko Poppens
 13. 3.5

  Het college is verantwoordelijk om vast te stellen dat de in de jaarrekening opgenomen cijfers rechtmatig tot stand zijn gekomen. Hiervoor dient een actueel normenkader te worden vastgesteld door de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  02:23:51 - 02:25:23 - Tjapko Poppens
 14. 3.6

  De rechtmatigheidsverantwoording van het college maakt met ingang van 2023 deel uit van de gemeentelijke jaarrekening. Dit is een gevolg van een wijziging in de gemeentewet waardoor het niet langer de accountant is die verslag doet over de rechtmatigheid. Om deze wijziging door te voeren dient de raad een aantal verordeningen gewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  02:24:09 - 02:25:23 - Tjapko Poppens
 15. 3.7

  De auditcommissie stelt de gemeenteraad voor te besluiten om Pricewaterhouse Coopers accountants N.V. als gemeentelijke accountant aan te wijzen voor de gemeente Amstelveen voor de controle van de boekjaren 2024-2026 met de mogelijkheid tot verlenging door de gemeenteraad met drie keer twee jaar.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (2), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (2), VVD (7)
  02:24:24 - 02:25:23 - Tjapko Poppens
 16. 4

  02:24:59 - 02:25:23 - Tjapko Poppens
  02:25:23 - 02:25:24 - Janneke Leegstra
 17. 4.1

  De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.

 18. 4.2

  Raadsleden kunnen elke vergadering vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.

  02:27:31 - 02:27:37 - Tjapko Poppens
  02:27:38 - 02:27:39 - Marijn van Ballegooijen
  02:30:04 - 02:30:05 - Tjapko Poppens
  02:30:07 - 02:30:08 - Marijn van Ballegooijen
  02:30:14 - 02:30:56 - Tjapko Poppens
 19. 4.3

  Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.

  02:30:29 - 02:30:56 - Tjapko Poppens
 20. 4.4

  Als er bij de vaststelling van de agenda moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, worden die onder dit agendapunt behandeld.

  02:30:37 - 02:30:56 - Tjapko Poppens
 21. 5

  02:30:40 - 02:30:56 - Tjapko Poppens