Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:48 - 00:08:37 - Kees Noomen
 2. 1.1

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.

  00:05:52 - 00:08:37 - Kees Noomen
 3. 1.2

  De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.

  00:08:11 - 00:08:37 - Kees Noomen
  00:08:37 - 00:08:39 - Patrick Adriaans
 4. 2

  Bij aanvang van de vergadering besluit de raad over de te behandelen bespreekstukken. Meestal zijn dit onderwerpen die zijn doorgeleid vanuit Het Raadsdebat. De focus ligt bij de behandeling op nieuwe debatpunten, moties en/of amendementen die bij de vaststelling van de agenda worden ingediend.

  00:11:31 - 00:11:32 - Kees Noomen
  00:11:49 - 00:11:50 - Ilika Polderman
  00:12:24 - 00:12:25 - Kees Noomen
  00:12:30 - 00:12:52 - Michel Becker
  00:12:52 - 00:12:53 - Kees Noomen
  00:12:55 - 00:12:58 - Kees Noomen
  00:13:24 - 00:13:25 - Kees Noomen
  00:13:36 - 00:13:37 - Emiel Sjaardema
  00:14:19 - 00:14:33 - Saloua Chaara
  00:14:33 - 00:14:44 - Kees Noomen
  00:14:45 - 00:14:46 - Jet Smit
  00:14:46 - 00:16:02 - Jet Smit
  00:16:02 - 00:16:04 - Kees Noomen
  00:16:10 - 00:16:17 - Patrick Adriaans
  00:16:17 - 00:16:43 - Kees Noomen
  00:16:44 - 00:17:22 - Kees Noomen
 5. 2.1

  Naar aanleiding van de evaluatie van het vergadermodel eerder dit jaar dient het Reglement van orde voor de raad aangepast te worden. Tevens is een aantal zaken meegenomen waarvan in de praktijk bleek dat aanpassing/ verduidelijking noodzakelijk was.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (4), PvdA (3), VVD (8)
  tegen
  SP (1)

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie SP. Invloed met inspreken
  00:17:04 - 00:17:22 - Kees Noomen
  00:17:22 - 00:17:23 - Kees Noomen
  00:17:25 - 00:17:48 - Patrick Adriaans
  00:17:49 - 00:18:09 - Kees Noomen
  00:18:40 - 00:19:07 - Kees Noomen
  00:19:30 - 00:19:43 - Kees Noomen
  00:19:45 - 00:20:15 - Kees Noomen
 6. 2.2

  Het beleidsplan armoedebeleid formuleert beleidsrichtlijnen, kaders en instrumenten voor de gemeente om het streven naar bevordering van bestaanszekerheid voor inwoners voort te zetten en de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (1), VVD (8)
  tegen
  Belang van Nederland (1)

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie D66. Werken moet lonen
  Motie Goed voor Amstelveen. Armoede Wajong-uitkeringsgerechtigden
  Motie GroenLinks. De drempels naar werk wegnemen - simpel switchen
  00:19:47 - 00:20:15 - Kees Noomen
  00:20:15 - 00:22:25 - Harmen van der Steenhoven
  00:22:26 - 00:22:41 - Kees Noomen
  00:22:41 - 00:24:29 - Fatumo Mahamed Farah
  00:24:29 - 00:24:32 - Kees Noomen
  00:24:40 - 00:26:16 - Jacqueline Höcker
  00:26:16 - 00:26:25 - Kees Noomen
  00:30:31 - 00:31:39 - Kitty Huisman
  00:31:39 - 00:31:42 - Kees Noomen
  00:31:46 - 00:31:47 - Henk Stoffels
  00:31:50 - 00:31:53 - Kees Noomen
  00:32:02 - 00:32:06 - Kees Noomen
  00:34:24 - 00:34:26 - Kees Noomen
  00:34:29 - 00:35:25 - Jacqueline Höcker
  00:35:25 - 00:35:29 - Kees Noomen
  00:35:32 - 00:37:04 - Bas Zwart
  00:37:04 - 00:37:07 - Kees Noomen
  00:37:10 - 00:37:47 - Harmen van der Steenhoven
  00:37:48 - 00:37:52 - Kees Noomen
  00:37:52 - 00:39:22 - Patrick Adriaans
  00:39:23 - 00:39:28 - Kees Noomen
  00:39:29 - 00:40:50 - Gonnie van Rietschoten
  00:40:50 - 00:40:51 - Kees Noomen
  00:40:55 - 00:40:56 - Fatumo Mahamed Farah
  00:42:37 - 00:42:39 - Kees Noomen
  00:42:44 - 00:43:55 - Emiel Sjaardema
  00:43:55 - 00:43:56 - Kees Noomen
  00:44:02 - 00:44:41 - Yaron van Koningsveld
  00:44:41 - 00:44:44 - Kees Noomen
  00:44:52 - 00:44:53 - Kees Noomen
  00:44:53 - 00:44:56 - Yaron van Koningsveld
  00:45:14 - 00:45:15 - Kees Noomen
  00:45:16 - 00:45:17 - Patrick Adriaans
  00:45:26 - 00:45:27 - Kees Noomen
  00:45:27 - 00:45:40 - Yaron van Koningsveld
  00:45:41 - 00:45:43 - Kees Noomen
  00:45:43 - 00:45:44 - Patrick Adriaans
  00:45:51 - 00:45:54 - Kees Noomen
  00:45:54 - 00:45:55 - Yaron van Koningsveld
  00:46:11 - 00:46:12 - Kees Noomen
  00:46:18 - 00:48:10 - Arjen Siegmann
  00:48:10 - 00:48:13 - Kees Noomen
  00:48:22 - 00:48:23 - Harmen van der Steenhoven
  00:48:24 - 00:48:31 - Harmen van der Steenhoven
  00:48:32 - 00:48:39 - Kees Noomen
  00:48:39 - 00:48:40 - Fatumo Mahamed Farah
  00:48:51 - 00:48:56 - Kees Noomen
  00:48:56 - 00:48:57 - Jacqueline Höcker
  00:49:06 - 00:49:11 - Kees Noomen
  00:49:36 - 00:50:01 - Yaron van Koningsveld
  00:50:02 - 00:50:21 - Kees Noomen
  00:50:44 - 00:51:11 - Kees Noomen
  00:51:25 - 00:51:49 - Kees Noomen
  00:52:02 - 00:52:22 - Kees Noomen
  00:52:38 - 00:53:18 - Kees Noomen
 7. 2.3

  Het vaststellen van de Doelgroepenverordening 2023 vernieuwt de kaders van de maximale huurprijzen en de instandhoudingstermijnen van nieuw opgeleverde sociale en middeldure huurwoningen. Ook bepaalt het welke doelgroepen voor deze woningen in aanmerking komen.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (1), VVD (8)
  tegen
  Belang van Nederland (1)
  00:52:57 - 00:53:18 - Kees Noomen
  00:53:18 - 00:53:19 - Ferry van Groeningen
  00:53:46 - 00:53:47 - Kees Noomen
 8. 3

  00:52:56 - 00:53:18 - Kees Noomen
  00:53:18 - 00:53:19 - Ferry van Groeningen
  00:53:46 - 00:53:47 - Kees Noomen
  00:54:08 - 00:54:39 - Kees Noomen
 9. 3.1

  De raad zorgt er met dit besluit voor dat verschillende verordeningen niet-inhoudelijk zijn aangepast, zodat deze met de inwerkingtreding van de Omgevingswet weer kloppen qua terminologie, verwijzingen en grondslagen. Het gaat hierbij om de algemene plaatselijke verordening (APV), de erfgoedverordening, de marktverordening en de algemene verordening ondergrondse infrastructuren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (1), VVD (8)
  00:54:15 - 00:54:39 - Kees Noomen
  00:54:53 - 00:55:21 - Kees Noomen
 10. 3.2

  Het verzoek aan de raad is om te besluiten om de maximale zittingstermijn voor leden van de mediaraad te verlengen, aangezien bij de recente werving van een nieuw lid is gebleken dat het aantal potentiële kandidaten in onze gemeente zeer beperkt is. Halverwege 2024 zit de zittingstermijn erop voor een meerderheid van de huidige leden.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (1), VVD (8)
  tegen
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1)
  00:55:00 - 00:55:21 - Kees Noomen
  00:55:24 - 00:55:44 - Michel Becker
  00:55:44 - 00:55:46 - Kees Noomen
  00:56:04 - 00:56:50 - Kees Noomen
 11. 3.3

  Naar aanleiding van een wetwijziging mogen raadsleden per 1 januari 2024 geen dele meer uitmaken van de rekenkamerfunctie. Gelet hierop houdt de huidige rekenkamercommissie per die datum van rechtswege op te bestaan en is het instellen van een nieuwe rekenkamer noodzakelijk. Om dit te kunnen doen, dient er een verordening te zijn die voldoet aan de huidige wettelijke kaders. Tevens is het wenselijk een raadsklankbordgroep in te stellen die betrokken kan zijn bij de werving van de leden voor de nieuwe rekenkamer.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (1), VVD (8)
  00:56:14 - 00:56:50 - Kees Noomen
  00:56:51 - 00:57:26 - Kees Noomen
 12. 3.4

  Eerder dit jaar is door de Auditcommissie de wens geuit niet betrokken te zijn bij het controleproces aangaande de fractievergoedingen en -verantwoordingen. Dientengevolge dient de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning te worden aangepast. De belangrijkste wijziging in dit kader is terug te vinden in artikel 10. Ook is een toelichting bij de verordening opgesteld (zowel algemeen als artikelsgewijs). In de toelichting bij artikel 7 van de verordening is meer informatie opgenomen over de besteding van de fractiebijdrage (een lijst met zaken waaraan gedacht kan worden, een overzicht wat er niet onder valt en het verschil tussen de fractievergoeding en de maandelijkse onkostenvergoeding).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Belang van Nederland (1), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (1), VVD (8)
  00:56:57 - 00:57:26 - Kees Noomen
  00:57:40 - 00:57:44 - Kees Noomen
  00:57:49 - 00:58:18 - Kees Noomen
 13. 3.5

  In de Visie Gezonde Leefomgeving Amstelveen geeft de gemeente aan welke speerpunten worden gehanteerd om een gezonde leefomgeving voor de bewoners te behouden en te verbeteren. Amstelveen wil een gezonde stad zijn en blijven met gezonde inwoners.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  50Plus (1), Actief voor Amstelveen (2), Burgerbelangen Amstelveen (5), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (7), Goed voor Amstelveen (1), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (1), VVD (8)
  tegen
  Belang van Nederland (1)
  00:57:58 - 00:58:18 - Kees Noomen
  00:58:30 - 00:58:40 - Kees Noomen
  00:58:42 - 00:59:13 - Kees Noomen
  01:00:59 - 01:01:01 - Kees Noomen
  01:01:14 - 01:04:18 - Herbert Raat
  01:04:18 - 01:04:19 - Kees Noomen
  01:04:20 - 01:04:21 - Herbert Raat
  01:04:30 - 01:05:11 - Harmen van der Steenhoven
  01:05:12 - 01:05:23 - Kees Noomen
  01:05:23 - 01:05:30 - Janneke Leegstra
  01:05:32 - 01:05:40 - Kees Noomen
  01:05:41 - 01:06:19 - Herbert Raat
  01:06:20 - 01:06:35 - Kees Noomen
  01:06:36 - 01:08:25 - Patrick Adriaans
  01:08:26 - 01:08:32 - Kees Noomen
  01:08:33 - 01:11:26 - Adam Elzakalai
  01:11:27 - 01:11:43 - Kees Noomen
  01:12:16 - 01:12:19 - Kees Noomen
  01:12:23 - 01:13:03 - Patrick Adriaans
  01:13:04 - 01:13:07 - Kees Noomen
  01:13:08 - 01:13:49 - Adam Elzakalai
  01:13:50 - 01:14:00 - Kees Noomen
  01:14:00 - 01:14:01 - Lennart de Looze
  01:15:16 - 01:15:18 - Kees Noomen
  01:15:22 - 01:15:23 - Adam Elzakalai
  01:17:18 - 01:17:27 - Kees Noomen
  01:17:28 - 01:17:47 - Yaron van Koningsveld
  01:17:47 - 01:17:48 - Kees Noomen
  01:18:13 - 01:18:14 - Kees Noomen
  01:18:14 - 01:18:15 - Adam Elzakalai
  01:18:42 - 01:18:54 - Kees Noomen
  01:18:55 - 01:19:22 - Kees Noomen
 14. 4

  00:58:47 - 00:59:13 - Kees Noomen
 15. 4.1

  De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.

  00:58:53 - 00:59:13 - Kees Noomen
 16. 4.2

  Raadsleden kunnen elke vergadering vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.

  1.3 Toezeggingen

  Onderwerp
  Factsheet woninginbraken
  00:58:55 - 00:59:13 - Kees Noomen
 17. 4.3

  Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.

  01:19:00 - 01:19:22 - Kees Noomen
  01:19:23 - 01:19:44 - Kees Noomen
 18. 4.4

  Als er bij de vaststelling van de agenda moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, worden die onder dit agendapunt behandeld.

  1.2 Moties

  Onderwerp
  Motie AvA. Huisvesting woonwagenbewoners Amstelveen
  01:19:24 - 01:19:44 - Kees Noomen
  01:19:45 - 01:22:09 - Michel Becker
  01:22:09 - 01:22:14 - Kees Noomen
  01:22:15 - 01:22:16 - Adam Elzakalai
  01:23:25 - 01:23:35 - Kees Noomen
  01:23:36 - 01:24:30 - Arjen Siegmann
  01:24:30 - 01:24:32 - Kees Noomen
  01:24:33 - 01:24:35 - Jacqueline Höcker
  01:25:11 - 01:25:13 - Kees Noomen
  01:25:17 - 01:26:52 - Rosalie Bouwman
  01:26:52 - 01:26:54 - Kees Noomen
  01:26:58 - 01:27:26 - Emiel Sjaardema
  01:27:26 - 01:27:27 - Kees Noomen
  01:27:32 - 01:28:34 - Ferry van Groeningen
  01:28:34 - 01:28:35 - Kees Noomen
  01:28:39 - 01:29:19 - Stieneke Kruijer
  01:29:19 - 01:29:20 - Kees Noomen
  01:29:24 - 01:29:53 - Henk Stoffels
  01:29:53 - 01:29:54 - Kees Noomen
  01:29:56 - 01:29:57 - Patrick Adriaans
  01:30:41 - 01:30:50 - Kees Noomen
  01:30:51 - 01:30:52 - Adam Elzakalai
  01:30:53 - 01:30:54 - Adam Elzakalai
  01:30:55 - 01:31:32 - Adam Elzakalai
  01:31:33 - 01:31:37 - Kees Noomen
  01:31:38 - 01:32:12 - Jet Smit
  01:32:15 - 01:32:16 - Tawros Aslanjan
  01:32:26 - 01:32:30 - Kees Noomen
  01:32:31 - 01:33:20 - Michel Becker
  01:33:20 - 01:33:22 - Kees Noomen
  01:33:27 - 01:33:52 - Adam Elzakalai
  01:33:53 - 01:34:12 - Kees Noomen
  01:34:13 - 01:34:22 - Ferry van Groeningen
  01:34:22 - 01:34:25 - Kees Noomen
  01:34:51 - 01:35:32 - Kees Noomen
 19. 5

  01:35:14 - 01:35:32 - Kees Noomen