Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsgesprek

Extra. Nieuw Legmeer

woensdag 20 maart 2024

19:00 - 20:30
Locatie

Raadzaal Amstelveen

Voorzitter
Patrick Adriaans
Toelichting

Middels een raadsgesprek hebben wij u op 20 september 2023 geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de optimalisaties en de financiële haalbaarheid van Nieuw Legmeer. Inmiddels zijn ook een financiële second- en first opinion uitgevoerd en (mede daaop) zijn de optimalisaties, op basis waarvan de ontwikkeling ruimtelijke en financieel haalbaar wordt geacht, verwerkt in een Herziene Ontwikkelvisie Legmeer 2024. Deze wordt op 3 april 2024 ter vaststelling aan de Raad aangeboden. Vooruitlopend en ter voorbereiding daarop lichten wij tijdens een raadsbijeenkomst de herziene ontwikkelvisie en de vervolgstappen toe.
U kunt tijdens deze bijeenkomst vragen stellen over stedenbouw, woon-/werk-/voorzieningenprogramma, parkeren, duurzaamheid en planning. Op basis van deze ontwikkelvisie kan na vaststelling toegewerkt worden naar een stedenbouwkundig plan op basis waarvan een Grex wordt op- en vastgesteld.

Agenda documenten