Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsgesprek Raadzaal

Technische inloop Perspectiefnota & MPP Buitenruimte

woensdag 26 juni 2024

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal Amstelveen

Voorzitter
Patrick Adriaans
Toelichting

Op woensdag 26 juni is van 19.30 tot 21:00 uur de technische inloop over de perspectiefnota en het meerjarenprojectenplan buitenruimte 2024-2027


Perspectiefnota
De afdeling financiƫn zal als eerste een presentatie verzorgen. Aanvullend is er ruimte voor technische vragen. Voor een goede voorbereiding stelt de organisatie het op prijs als u mogelijke vragen alvast mailt (uiterlijk 24 juni, 10:00 uur): w.zeilstra@amstelveen.nl. De vragen en antwoorden worden dan tijdens de technische inloop behandeld.


Vanaf woensdag 19 juni ligt er op de griffie voor elke fractie een papieren exemplaar van de perspectiefnota klaar. U ontvangt hierover bericht.


Meerjarenprojecteplan Buitenruimte 2024-2027
Als tweede wordt een presentatie gegeven van het actuele MPP Buitenruimte, dat via de Perspectiefnota aan de raad wordt voorgelegd.


Het MPP biedt een overzicht van investeringsprojecten en beheerbudgetten voor de buitenruimte voor de komende vier jaar, voor de disciplines wegen, civieltechnische kunstwerken, verkeer, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, groen, water, spelen en riolering. Actualisatie en verantwoording gaat gelijk op met de P&C-cyclus. Tijdens deze avond wordt ook aangegeven in hoeverre het bestedingsplan voor (een deel van) het Groen-, water- en recreatiefonds is bijgesteld. Dit is grotendeels in MPP opgenomen.


Na de presentatie is er ruimte voor inhoudelijke vragen over het programma, over specifieke projecten en over de financiering.

Agenda documenten