Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gepubliceerde stukken van het college van B&W

dinsdag 11 oktober 2022

10:00 - 14:00

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 1.1

  Van iedere vergadering van het college van B&W wordt een besluitenlijst gemaakt. Deze besluitenlijst wordt in de vergadering van de week daarna definitief vastgesteld. Deze vastgestelde besluitenlijsten zijn te raadplegen via deze link:


  https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/db3a0ec1-fbc2-4f5d-bbd6-e2b377001b8b

 3. 2
  Agendapunten
 4. 2.1

 5. 3
  Bestuurlijk Overleg Coronacrisis
 6. 4
  Bestuurlijk Overleg Opvang Vluchtelingen
 7. 5

  Raadsleden kunnen op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2019 schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W. De antwoorden op deze vragen stelt het college vast. Publicatie van deze antwoorden vindt plaats op de pagina van de gemeenteraad. De vragen en deze beantwoording zijn te raadplegen via deze link:


  https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/b460f9b1-b34a-49ae-a691-ecbd5b109fe7

 8. 5.1
  Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid mevrouw Lagerveld van de VVD inzake verkennen oplossing(en) verkorten wachttijden zwemlessen de Meerkamp
 9. 5.2
  Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer Siegmann van het CDA inzake kwaliteitsborgers
 10. 6

  De raadsbrieven zijn informatieve brieven van het college van B&W aan de gemeenteraad. Na vaststelling en ondertekening worden deze brieven gepubliceerd op de pagina van de gemeenteraad en zijn ze te raadplegen via deze link:


  https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/6b941de0-84c8-4ed7-ae7a-6f4c7945d33d

 11. 6.1
  Raadsbrief Motie Orange Amstelveen
 12. 6.2
  Raadsbrief Project A9 Badhoevedorp-Holendrecht, brief Ministerie verschuiven opleverdatum A9
 13. 6.3
  Raadsbrief Stand van zaken skatepark Amstelveen Zuid
 14. 6.4
  Raadsbrief Wijziging plan locatie Startbaan 5
 15. 6.5
  Raadsbrief Voortgang voorbereiding concessie onderhandelingen duurzame warmte Amstelveen Noord
 16. 6.6
  Raadsbrief Wmo vervoer
 17. 6.7
  Raadsbrief Bestuursovereenkomst Bestuurlijk Regie Schiphol (BRS) en het Rijk
 18. 6.8
  Raadsbrief Stand van zaken en voorbereidingen implementatie Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)