Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1.3 Toezeggingen

Toezeggingen in het raadsdebat over de perspectiefnota 2025

ID
993
Onderwerp
Toezeggingen in het raadsdebat over de perspectiefnota 2025
ID Babs
Onderwerp
Indiener
Toezegging
• Wethouder Berkhout zegt toe schriftelijk terug te komen op de vragen van: 1. Actief van Amstelveen over het leasen van elektrische fietsen en de kosten daarvan voor de organisatie; 2. BVNL over de plannen voor gasloos werken en hoe ver dat doorgevoerd wordt in de gemeente/gemeentelijke organisatie en of dit een realistische doelstelling is. 3. De ChristenUnie over het gebruik van soorten HVO brandstof. • De vraag van Actief voor Amstelveen en de zorgen over de kosten van het watergedragen hockeyveld (fusie Mura/MHC) zal wethouder Raat schriftelijk afdoen. • Er is aandacht gevraagd voor handhaving in het kader van de veiligheid. Wethouder Raat zal hier binnenkort een raadsgesprek voor aanvragen bij de agendacommissie. • Wethouder van Ballegooijen zegt een raadsinformatiebrief toe over de stand van zaken van restaurant BijKlaasje dat wordt gerund door Brentano en een raadsin-formatiebrief over de combinatie en verbinding tussen cultuur, welzijn en sport.
Agendapunt
Raadsdebat Raadzaal 2024 (0. Perspectiefnota 2025: inclusief eerste tijdvakrapportage 2024), uitkomsten meicirculaire 2024 en uitkering gemeentefonds en bijstandsgelden 2024)
woensdag 3 juli 19:30 tot 21:45
Raadzaal Amstelveen
Gedaanin
Gedaan in
Het raadsdebat over de perspectiefnota 2025 op 3 juli 2024
Behandeld in datum
3-7-2024
Portefeuillehouder
Aantekeningen college
Afgedaan
Niet afgedaan
Deadline
Datum afgedaan
Bijage(s)