Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Fatumo Mahamed Farah

Fatumo Mahamed Farah
Politieke partij
GroenLinks
Emailadres
f.mahamed.farah@amstelveen.nl
Telefoonnummer
06- 23 28 70 79
Commissies
Lid van de Auditcommissie en Lid raadswerkgroep SDG
Functies naast het raadswerk
Zelfstandig ondernemer in projectmanagement en adviseur inburgering - bezoldigd, voornamelijk gericht op sociaal maatschappelijke projecten, Bestuurslid SOMNGO'S for develpment, klankbordgroep Kadernota inburgering, DEMAC Technical 2 Adviescommite, HIRDA (Himilo Relief and Development Association) - onbezoldigd
Woordvoering
Economische Zaken, Financiën, Inburgering en taal, Internationale betrekkingen, Participatie, Recreatie, Sport, Werk en inkomen
Hoe geef jij invulling aan jouw rol als volksvertegenwoordiger?
Amstelveen is een stad van 143 nationaliteiten, en het is van groot belang dat onze gemeenschap deze diversiteit weerspiegelt en vertegenwoordigt. Als brug tussen de gemeenteraad en groepen die moeite hebben met toegang tot gemeentelijke informatie, organiseer ik groepsgesprekken, bezoek ik wijkcentra, maak ik gebruik van sociale media en leg ik persoonlijk contact. Op deze manier luister ik zorgvuldig naar de zorgen van deze groepen en probeer ik deze te vertalen naar politieke acties, in samenwerking met andere raadsleden.
Wat is jouw grootste drijfveer en wat wil je bereiken als raadslid?
Mijn voornaamste drijfveer is het bijdragen aan de Amstelveense samenleving als volksvertegenwoordiger, en tegelijkertijd het verwezenlijken van mijn politieke visie op sociaal en groen. Ik hecht veel waarde aan het ondersteunen van kwetsbare en minderbedeelde inwoners van onze gemeente. Bovendien streef ik ernaar een rolmodel te zijn voor mensen met een vluchtelingenachtergrond, vooral vrouwen uit landen waar zij weinig inspraak hebben. Ik ben trots dat ik als vrouw met een vluchtelingenachtergrond actief ben in Amstelveen en dat de inwoners van Amstelveen mij kans hebben gegeven om hun te vertegenwoordigen. Tegen het einde van deze raadsperiode hoop ik mijn doelen als volksvertegenwoordiger te hebben bereikt.

Stemgedrag

306 Stemmen, 86% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag